Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Detta vill parterna i Timrå göra med kyrkan om man vinner valet.

Den 18 september är det kyrkoval. Det har blåst en del i Timrå församling under den senaste mandatperioden. Sundsvalls Tidning har ställt ett antal frågor till de partier som vill bli invalda i kyrkorådet till Timrå församling.
9007 medlemmar i församlingen från 16 år har rösträtt till ett val som ofta kallas det glömda valet. I år hoppas dock kyrkan att fler ska gå till valurnorna.
De som svarat på frågorna är Lennart Hansson, partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, Sten-Eric Forzelius, folkpartiet, Hans Johansson, socialdemokraterna och Ingvar Smedjegård, centern.

Annons
Vad är den viktigaste valfrågan?
(fp) Ta hand om utsatta människor som att ordna faddrar för invandrare, fadderskap för ensamstående med barn och ordna någon verksamhet för ungdomar som är för unga att komma in på Inbetween och för gamla för att delta i kyrkis.
(s) Att folk får upp ögonen för att det här är en viktig traditionsrik och kulturell verksamhet.
© Att få fler aktiva i Timrå församling som på frivillig och ideell basis intresserar sig.
(posk) Vi har sagt att vi ska fortsätta med alphaarbetet, ha kvar Innbetween, satsa på den diakoniverksamhet vi har och vi önskar att vi fick fler frivilligarbetare i kyrkan.
Varför ska människor gå och rösta på just Er?
(fp) Därför att vi har den socialliberala uppfattningen om hur vi ska verka och vilken roll kyrkan har i samhället och inte vara en förlängning av den politiska strukturen i Timrå, utan se till att kyrkan är ett tros samfund.
(s) Flertalet människor är socialdemokrater i Timrå och då bör det slå igenom i kyrkovalet så att den breda folkuppfattningen blir rådande. Vill försöka medverka till att det kyrkobyggnader vi har hålls i ett någorlunda skick och vårda kulturvärden som finns.
© Det är för att vi värnar om en öppen folkkyrka som alla ska kunna ta del av.
(posk) Vi vill ha en levande kyrka, inte bara en vanlig folkkyrka utan en kyrka där människor kommer till tro på Kristus.
Hur ser ni på kyrkoavgiften i framtiden?
(fp) Det är inte rimligt att höja den.
(s) Den ska vara oförändrad.
© Den ska vara oförändrad.
(posk) Kan vi behålla den i nuvarande läge så är det väldigt bra.
Ska kyrkan vara politiskt styrd när den inte längre tillhör staten?
(fp) Nej, det är trossamfund som andra.
(s) Ja, det är en folkkyrka och det innefattar folkstyre.
© Ja, annars blir det ingen folkkyrka.
(posk) Nej, det har inte med politik att göra utan med människors tro.
Vart står ni i nattvardsfrågan när det gäller alkohol?
(fp) Det ska inte vara alkohol i nattvardsvinet.
(s)Det ska inte serveras alkohol?
© Det ska finnas ett alkoholfritt alternativ.
(posk) Vi har ingen fast ståndpunkt.
Hur ska ni tvinga kyrkoherden att ändra på sig?
(fp) Vi har den inställningen så vi måste agera vidare upp i den kyrkliga hierarkin.
(s) Kyrkoordningen föreskriver att kyrkoherden kan besluta i sådana ärenden. I formen av en kraftfull rekommendation hoppas vi att han ändrar sig.
© Det är ett dilemma.
(posk) Skulle han ändra sig så gör det ingenting.
Hur ställer ni er till att satsa pengar på Lögdö kapell?
(fp) Svenska kyrkan fick rätt mycket pengar när den skildes från staten för att vårda kulturminnen. Där bör man kunna hitta pengar för att kunna bevara Lögdö kapell.
(s) Det är klart att vi ska ha samarbetet kvar med Hässjö när det gäller Lögdö kapell.
© Det ska vara ett samarbete eftersom det är många Timråbor som utnyttjar kappellet i samband med dop. Att ha en clearing är att krångla till det.
(posk) Det har vi tagit beslut om att fortsätta göra utifrån den opinion som är.
Hur ser ni på frågan om företagspräst?
(fp) Företagen vill ha detta och det är bra. Det finns en vakant tjänst och den kan vi rekrytera så att vi får en företagspräst.
(s) Vi är väldigt angelägna att ställa upp med en resurs och på något sätt försöka lösa det.
© Det är något som visat sig jättebra det ska vi naturligtvis att försöka ordna. Det bör vara en bestämd person som har tio procent av sin tid till detta.
(posk) Eftersom vi inte har någon som passar för det just nu så går det inte, men vi skulle vara glada om vi hade någon.
Har kyrkoherden för stor makt?
(fp) Jag tror att kyrkorådet har för lite kunskap och kompetens för att matcha hans makt.
(s) Ja det tycker jag, om man ska ha en folkkyrka med folkstyre ska också folket bestämma.
© Nej, han har det andliga ansvaret och det ska han ha.
(posk) Nej, inte enligt nuvarande regler.
Om ni måste spara pengar, vart ska ni skära ner?
(fp) Kyrkoherden vill sälja av fastigheter för att få pengar till kontor så att han får in all personal i Centrumhuset. Det är en fråga om kontroll och den behövs inte. Jag tycker det behövs mer pengar till verksamheten.
(s) Jag tycker Alphagrupperna skulle kunna dra ner på och vi skulle kunna begränsa den rätt högklassiska musikaliska verksamhet vi har, där jag tycker det är en frikostig budget.
© Vi måste se över alla kostnader och det gäller både personal och driftskostnader. Har man råd att låta kören åka bort på träningsläger utanför kommunen är en fråga som vi kan titta på.
(posk) Kommer man till ett slutmål där det är riktigt brännande måste man ändå säga att det är verksamheten som måste prioriteras och det gör man med hjälp av personal. Då måste vi börja skära på fastighetsinnehavet. En drömsituation vore att det fanns så många kristna som frivilligt ställde upp så att vi inte behövde någon personal.Mer läsning

Annons