Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dyrt turistprojekt utan resultat i Timrå

/

Timrå kommun startade det storslagna turistprojektet Delta Visitor Center för snart fem år sedan. Det skulle ge fyra nya fasta jobb och två nya företag. Av detta blev ingenting, till en projektkostnad av 4,2 miljoner kronor.

Annons
Pengarna till projektet kom från Timrå kommun, EU:s regionala fond, länsstyrelsen, Mitt Sverige Turism samt mindre summor från de företag som skulle vara dragkraften i området, Luftfartsverket, SMHI, SCA-Bogrundets plantskola och Bergeforsens Kraft-laxodlingen.
Projektet hade pågått i drygt två år när företagen presenterades helt andra förutsättningar än vad som sagts från början. Då hoppade alla av.

Ändrade förutsättningar
Det var vid ett möte i maj 2003, vill jag minnas, som projektledningen förde fram förslaget att det skulle byggas en anläggning i närheten av Y-et där de deltagande företagen skulle visa bildspel och annat som skulle intressera turisterna. Jag förklarade för projektledaren att vi på laxodlingen inte ville vara med och betala ett nytt älvens hus. Övriga deltagande företag hoppade också av.
Det säger Lars Hedman, föreståndare för laxodlingen i Bergeforsen. Den har under många år varit en turistmagnet i området kring Deltat, utan att det krävts några yviga EU-projekt.
Chefen för Bogrundets plantskola Jörgen Andersson ger en liknande bild av utvecklingen inom Delta Visitor Center.
När vi plötsligt fick veta att man ville ha oss att finansiera en virtuell datorvisning av odlingen och att vi skulle bekosta en guide så upplevde vi att förutsättningarna ändrats drastiskt. Det fanns inga pengar till något sådant, säger han.
Samma inställning visade SMHI och Luftfartsverket.

Skönmålning
I projektrapporten som skickades till länsstyrelsen i början av 2004 är bilden av utvecklingen kryptisk och snarast en skönmålning av förloppet.
När det gäller de utlovade nya jobben sägs i rapporten: \"Intresseföretagen (projektägarna) Luftfartsverket, SMHI, Bergeforsens Kraft och Bogrundets plantskola har i sina avsiktsförklaringar under projekttiden valt att inte produktifiera sin verksamhet inom Delta Visitor Centre. Mot bakgrund av detta kan projektet inte uppvisa något utfall gällande indikatorer för nya arbetstillfällen\".
Exakt samma formuleringar finns i rapporten när det gäller nystartade företag.
En märklig omständighet är att företagen nämns som projektägare, vilket i sin tur kan leda tankarna till att det är företagens fel att det inte blev några nya jobb. I själva verket var projektet hela tiden underordnat Timrå kommun och dess näringslivskontor.

Englandsresa
Projektet kom att ägna sig åt olika sammankomster med företag i Timrå och resultatet tycks ha blivit ett nätverksbyggande över alla tänkbara gränser. Slutrapporten innehåller många påstående som inte låter sig mätas i konkreta begrepp eller resultat. \"DVD-begreppen skog, luft och vatten är här en naturlig profil för kommunens turistiska anslag. Den turistiska näringslivspotentialen har därmed visat sin befintlighet och utvecklingsförmåga i Timrå\", är en av många luddiga slutsatser.
För att uppnå de storstilade planerna reste DVC bland annat till England för att där studera andra anläggningar som drevs i Visitor Center-form. Man ville hitta idéer. Projektledaren och ytterligare två personer gjorde därför en resa mellan 9-18 december 2002 då man besökte flera orter.
DVC-rapporten redovisar också en statistik över uppnådda resultat som man tillskriver projektet: Besöksantalet har ökat inom området med 3 000 personer. Antalet gästnätter har ökat med 40 000 och omsättningsökningen i branschen är 130 miljoner kr. Allt under projekttiden 2001-2003.
Rapportens slutord tycks vilja visa att projektet trots uteblivna jobb och företag ändå blev framgångsrikt: \"Ett nära och kontaktrikt samarbete med Sundsvalls Turism, som också har ansvarat för sommardriften av Turistbyrån Y:et i Timrå under projekttiden, har rått. Detta samarbete har också gett stor kraft för att nå kraftfull information av Delta Vivitor Centre projektet inom Sundsvalls kommun\".

Mer läsning

Annons