Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elev utan undervisning i åratal – nu kräver Skolinspektionen åtgärder

Under tre läsår har eleven inte haft någon egentlig undervisning.
Det ser Skolinspektionen mycket allvarligt på och ställer krav på Timrå kommun.

Annons

Det var under ett tillsynsbesök på en grundskola i kommunen som Skolinspektionens personal uppmärksammade att en elev hade mycket omfattande frånvaro. Från vårterminen 2013 till och med läsåret 2014/2015 har eleven i princip varit helt frånvarande från skolan.

Under den perioden har eleven fått hemundervisning men den är mycket sporadisk. Enligt föräldrarna till eleven så har en resurspedagog kommit hem vid ett fåtal tillfällen. Då har det mest handlat om att spela dataspel. Under vårterminen 2014 träffade eleven stödpersonen vid ett tillfälle i slutet av maj månad. I ett försök att få eleven till skolan så ordnades med aktiviteter i gymnastiksalen. De aktiviteterna genomfördes vid sammanlagt sex tillfällen under en timme, sedan blev det tvärstopp.

Från skolans sida förklarar rektorn att eleven fortfarande under höstterminen 2015 inte går i skolan. Inför terminsstart hölls ett möte mellan vårdnadshavarna och personal från skolan. Då beslutade man att upprätta en chatt-kontakt mellan eleven och en av lärarna. Ett sådant tillfälle har enligt skolan ägt rum sedan ville eleven inte chatta mera.

Skolinspektionen ser mycket allvarligt på att eleven har haft en så omfattande frånvaro under flera år. Myndigheten slår fast att åtgärder vidtagits från kommunens sida för att förbättra elevens skolsituation. Men trots det så är elevens frånvaro från skolan total.

Från Skolinspektionens sida menar man att det ställs stora krav på skolan att arbeta metodiskt och målinriktat när det handlar om långvarig frånvaro. Saknas det kompetens på skolan eller kommunen för att genomföra en sådan åtgärd så måste man se till att rekrytera den på annat sätt.

Nu måste Timrå kommun vidta nya och kraftfullare åtgärder för att eleven ska få sin rätt till skolgång och särskilt stöd tillgodosedd. Som det är nu så bedömer Skolinspektionen att Timrå kommun inte lever upp till de krav som lagstiftningen ställer.

Skolinspektionen ställer nu krav på kommunen att vidta de åtgärder som krävs för att eleven ska kunna fullgöra sin skolgång. Kommunen ska också skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd och anlita nödvändig kompetens. De åtgärderna ska kommunen ha vidtagit senast den 19 oktober i år.

Mer läsning

Annons