Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fåglar ska locka besökare till Timrå

Fåglar ska locka turister till Timrå. Kommunen söker nu statsbidrag för att öka tillgängligheten till Fågelsångens naturreservat i Söråker.

Annons
Det som ska öka möjligheten för fågelvänner att ta sig till och in i området är olika åtgärder. Det handlar om att bygga en ny parkeringsplats i närheten av växthuset i Gasabäck.
Orsaken är att det är problem med framkomligheten till den nuvarande parkeringen vid Strandvik. Vidare vill kommunen grusa gångstigar, sätta upp vägvisare och göra en karta. Allt för att besökare ska hitta bättre.
Dessutom ska det med start nästa år arrangeras guidade turer i reservatet. 114 000 kronor beräknas satsningen kosta. Hälften av den summan hoppas man staten ska bidra med.
I ansökan till länsstyrelsen framgår det att den aktuella lövskogs- och betesmarksområdet är på 50 hektar. Vårfloran påminner om sydsvenska ädellövskogar.
Det brukar vara ett välbesökt område under barmarksperioden. Kommunen har också satsat resurser sedan Fågelsångens naturreservat bildades 1997.
Det handlar bland annat om olika skötselinsatser i form av spångning och röjning. Om det blir ett ja på ansökan kommer satsningar att göras för att restaurera naturtyper eller bestånd av arter som bedöms värdefulla ur naturvårdssynpunkt.

Mer läsning

Annons