Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre sammanträden i fullmäktige

På måndagen fastställde kommunfullmäktige i Timrå antalet sammanträden nästa år. Frågan väckte debatt där åsikterna delvis överskred traditionella partigränser. Vänsterpartiet ville nämligen behålla nuvarande antal, av demokratiska skäl, medan kommunstyrelsen föreslagit en minskning med två, till nio för 2006.

Annons
Krister Håkansson och Maritza Villanueva Contreras, båda vänsterpartiet, argumenterade för att fler sammanträden gav utrymme för debatter i fler frågor och att sammanträdena var för sig inte behövde övergår till nattmanglingar.
På den linjen fick dom med sig Ingvar Smedjegård, centern och Björn Hellquist, folkpartiet.
Socialdemokrater och majoriteten av de borgerliga gick dock på kommunstyrelsens förslag. Deras huvudargument var att det på senare år varit så få ärenden på junimötet och decembermötet att dessa ställts in. Även ur besparingssyfte kunde man minska antalet sammanträden och spara ungefär 55 000 kronor per gång, totalt 110 000 kronor.
Håkansson ansåg att en större besparing vore att dra ned på stödet till de politiska partierna som finns i fullmäktige. Enligt hans beräkningar skulle detta stöd utan vidare kunna minskas med 400 000 kronor, en betydligt större besparing än att minska antalet sammanträden i den beslutande församlingen i kommunen.
Kommunalrådet Ewa Lindstrand och ledamoten Gunilla Pontén, socialdemokraterna, argumenterade för kommunstyrelsens förslag. Pontén ansåg att det var viktigare för demokratin att föra samtalet ute bland och med människorna, än att ha fler fullmäktigesammanträden. Ewa Lindstrand efterlyste också ett större engagemang bland de politiskt valda. Att man hade få ärenden och debatter berodde bland annat på att många ledamöter aldrig deltog i debatterna eller skrev motioner till fullmäktige.
Votering med acklamation resulterade i att kommunstyrelsens förslag vann med kvalificerad majoritet, och nästa år kan ledamöterna boka in två sammanträden färre än i år.

Höjda p-böter
I övrigt följde fullmäktige förslagen som de låg från kommunstyrelsen. Parkeringsböterna höjs från årsskiftet till 1 000 kronor för den som utan tillstånd parkerar på handikapplats och till 500 kronor för övriga parkeringsförseelser.
Det ser också ut att bli en fortsättning på badkvällarna i simhallen för enbart kvinnor. Anita Hellstrand, centern, hade ställt frågan om detta eftersom försöksperioden nu är över.
Ordföranden i Kultur- och tekniknämnden, Anders Weinemo, svarade henne att förvaltningen sett positivt på en fortsättning och att han trodde att en fortsättning skulle bli nämndens beslut. Däremot var det osäkert om man kunde räkna med någon utökning utöver en kväll per månad, eftersom dessa kvällar var ekonomiskt kostsamma för simhallen.

Mer läsning

Annons