Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Finskt intresse för renovering i Skeppshamn

/
  • Fem personer som knyts samman av ett gemensamt hav, Sven Jansson, Nisse Högstedt, Åke Larsson, Kari Hallantie och Vesa Heinonen.

På måndagen besökte företrädare för finska Forststyrelsen och Österbottens museum Skeppshamn på Åstön för att se hur man renoverat den gamla sjöboden och organiserat verksamheten inom Åstöns museinämnd. Från finskt håll arbetar man på ett utökat samarbete kring Kvarken för att presentera två sidor med samma geologiska historia i en samlad bild.

Annons
Det finns ett ömsesidigt intresse att knyta ihop Höga Kusten och Medelpadskusten med kustlandskapet i finska Österbotten, menade Kari Hallantie, chef för Forststyrelsen i norra Finland. Ett lika stort intresse för de kulturella likheter och skillnader som utvecklingen kring Kvarken visar upp intygades av Vesa Heinonen från Österbottens Museum i Vasa.
Värdar för det något informella besöket var Åstöns Museinämnd. Timrå kommuns arbetsledare vid renoveringen av den gamla sjöboden, Åke Larssom, var också med för att förklara tillvägagångssätt och metoder för det grannlaga jobbet att rikta och renovera den gamla fiskaremiljön med sina drygt 200 år på nacken.
Vi har ett stort antal fiskaremiljöer med stugor och bryggor som det är vårt ansvar att vårda. Därför var det värdefullt att få se hur man gjort på den här sidan om Bottenhavet, tyckte Kari Hallantie under besöket i Skeppshamn.
Vesa Heinonen har sedan tidigare ett samarbete med Sven Jansson som varit en av de drivande inom Museinämnden för renoveringen av Sjöboden och byggandet av ett surströmmingsmuseum. Under nästa år ska Sven fungera som konsult för en stor kulturmiljöutställning som museet i Vasa genomför.
Något surströmmingsmuseum lär man dock inte få till, eftersom den jästa varianten av strömming aldrig fallit finnarna i smaken. Däremot har man under många generationer förlitat sig på saltströmming som en basföda i Österbotten.
Ett samarbete kring kvarken är önskvärt ur flera aspekter, såväl kulturella som miljömässiga, säger Sven Jansson.
Medan den svenska sidan kan visa upp ett dramatiskt kustlandskap med snabb landhöjning är den finska sidan ett flackt landskap som också stiger ur havet snabbt.
Vi tycker nog att båda sidorna bör kunna ses som en geologisk enhet, men av helt olika karaktär, sammanfattade Kari Hallantie.
Hans myndighet, Forststyrelsen, är en motsvarighet till det gamla svenska Domänverket, med förvaltning av all statlig mark. Liksom i Sverige har man också fått ta över nedlagda skjutfält och lotsstationer och fyrar, sedan de inte längre är i bruk för sitt tidigare ändamål.

Mer läsning

Annons