Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försäkringskassan överklagar länsrättsdom

Den 8 april beslutade länsrätten bifalla en 62-årig lärarrinna i Timrå livränta och gick därmed mot försäkringskassans beslut. Nu överklagar Försäkringskassan länsrättens beslut.

Annons
Länsrätten beslutade i sin dom att kvinnan skulle har rätt till livränta från och med januari 2002. Livräntan skulle då täcka det inkomstbortfall hon haft sedan förtidspensioneringen trädde i kraft.
Försäkringskassan hade sagt nej till begäran om livränta med bland annat motiveringen att kvinnans besvär får tillskrivas andra orsaker som inte är arbetsrelaterade.
Länsrätten gör en annan bedömning och skrev i sitt beslut att läraren får anses ha varit utsatt för en psykisk pressande situation med hög arbetsbelastning och därför ska få livränta som kompenserar hennes inkomstbortfall.
I sitt domskäl konstaterar domstolen även bland annat att stödet från arbetsledningen framstått som mycket bristande och deras agerande allvarligt försvårat rehabiliteringen.
Det är en utdragen process som började redan 1996 som till slut ledde fram till att kvinnan i börja av 2002 förtidspensionerades.
Enligt sin egna berättelse om det inträffade fick hon fler och fler arbetsuppgifter som medförde att stressen ökade. Hon försökte vid upprepade tillfällen uppmärksamma arbetsledningen på att arbetsbördan var för stor. Hon blev sjukskriven vid upprepade tillfällen. På eget initiativ tog hon kontakt med kommun hälsan. Efter kontakter med arbetsgivaren beslöts att hon skulle arbeta halvtid.
Ett senare förslag om hon skulle undervisa i en högstadieklass i stället för att vara klassföreståndare för att minska arbetsbelastningen gick dock inte att ordna. Något som senare ledde till att hon blev sjukskriven på heltid.
Efter detta har hon endast arbetat deltid till dess hon i slutet av vårterminen 2000 sjukskrevs på heltid. Efter detta har hon inte haft någon kontakt med arbetsgivaren.
Länsrätten valde i sitt beslut att gå på en psykologs och en distriktsläkares intyg om att sjukdomen var arbetsrelaterad. Domstolen ansåg inte att försäkringskassans läkares argumentering fann något stöd, om att det var aktiviteter vid sidan om skolan som tvingade henne till sjukskrining.
I det prövningstillstånd som Försäkringskassan lämnat in till Kammarrätten begär kassan anstånd till den 4 juli att föra fram sin talan. Sedan återstår det att se om Kammarrätten gör en annan bedömning än Länsrätten.

Mer läsning

Annons