Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frakturolyckor minskar inom vården i Timrå

373 fallolyckor bland patienter rapporterades inom äldrevården i Timrå 2004.
82 fall av felmedicinering rapporterade.
Stress, bristande rutiner, bristande kontroll och för låg bemanning anges som skäl.

Annons
Detta framgår av den rapport som kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska (MAS) lämnat in till socialförvaltningen i kommunen.
Ingen allvarlig skada har rapporterats när det gäller läkemedelsavvikelserna. Mas konstaterar att felen inträffar när personalen ska hjälpa vårdtagarna att ta sin medicin.
Felen uppstår ofta på grund av att patienterna har medicin från två källor. Dels i så kallade dosetter och mediciner som inte går att dela upp dosetterna. Här pekar man på antibiotika och blodförtunnande mediciner.
Vid en jämförelse mellan olika vårdboenden i kommunen konstaterar MAS att det finns skillnader i antalet rapporterade avvikelser. Vad det beror på framkommer inte. Ett skäl som anges, kan vara att personalen på vissa boende har bättre rutiner för att anmäla fel. En slutsats drar dock Mas:
Vid mina besök ute på olika boenden har personalen själva givit signaler om att servicehusen är mer sårbara vilket också siffrorna visar, står det i rapporten.
När det gäller patienter som ramlat har det i 90 fall resulterat i en lindrigare skada och i sju fall benbrott. I de övriga fallen har patienterna klarat sig utan skador.
Jämfört med tidigare år så har antalet frakturer minskat dramatiskt. 2001 var det 26 vårdtagare som drabbades av frakturer och 2002 var det 18.
Någon sammanställning för 2003 finns inte på grund av att dåvarande Mas var sjukskriven. När det gäller fallolyckorna för i fjol konstaterar Mas att utvecklingen är positiv.
Även om man tänker sig ett mörkertal på de fall som inte leder till någon skada ser man tydligt att fall med frakturer minskar. Det pågår ständigt ett förebyggande arbete för att minska fallolyckorna samt att vi har en hel del tekniska hjälpmedel i dag, konstateras i rapporten.

Mer läsning

Annons