Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oro för avverkningarna i Fagervik

Naturvårdsföreningen i Timrå reagerar nu mot avverkningen i Fagerviksområdet. Bland annat är man orolig för att gifter ska läcka ut i Klingerfjärden.

Annons
I ett brev till kommunstyrelsen framför Naturvårdsföreningen sina farhågor och vill ta del av beslutsmaterial som rör avverkningen.
Bakgrunden är att flera medlemmar och andra kommuninnevånare under den senaste tiden hört av sig till föreningen.
Bland de klagomål som förts fram är att röjningen fått en sådan stor omfattning att det fågelliv som tidigare fanns i området har försvunnit. I brevet skriver Naturskyddsföreningen:
Farhågor har även framförts dels om att den kraftiga avverkningen kan komma att leda till att urlakningen till Klingerfjärden av de miljögifter som finns i området ska öka och påverka djurlivet i vattnet, och dels att den ved som säljs från avverkningen kan vara olämplig att elda med hänsyn till miljögifterna.
Uppgifter förekommer dessutom om att folk har iakttagit att man både använt bildäck och spillolja vid förbränningen av riset.
Uppgifter som vi förutsätter är oriktiga i en Ekokommun.
Nu vill man att kommunen informerar om vilka eventuella riktlinjer som finns för röjningsarbete inom det tätortsnära skogsbruket, hur röjningsarbeten planeras och hur arbetet är organiserat och vem som har det yttersta ansvaret för arbetena.
Vi vill även gärna ta del av de eventuella utredningar som gjorts om avverkningens effekter på de kraftiga föroreningar som finns i området, avslutas brevet som är undertecknat av ordförande Ingela Dahlin.

Mer läsning

Annons