Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oro i församlingen om sämre ekonomi

/
  • Den stora fina komministerbostaden i Sörberge kan vara en dold reserv i församlingen men kan i dagsläget inte säljas på öppna marknaden.

Vid senaste kyrkofullmäktige i Timrå församling kom mycket att handla om den ekonomi som flera ledamöter anser blir allt sämre. Fem ledamöter reserverade sig mot förslaget till ny budget och organisation för 2006.

Annons
Ingvar Smedjegård som fungerat som ordförande i kyrkorådet på senaste tiden reserverade sig även skriftligt. Enligt han beräkningar kommer församlingen inte att kunna arbeta in det stora underskott man fick förra verksamhetsåret, drygt en miljon kronor.
Rekommendationerna från centralt håll är att underskotten ska täckas in senast tre år efter att de uppkommit.
För att klara det behöver vi ha ett överskott på genomsnittligt 350 000 kronor årligen under 2005, 2006 och 2007, säger Smedjegård.
I år har församlingen räknat med ett överskott på 584 000 kronor, men då är inte fördyrade hyror och andra kostnader som sammanhänger med pastorsexpeditionens flyttning till Centrumhuset medräknade. När så har skett tror Smedjegård att överskottet blir högst 400 000 kronor för innevarande år. I det antagandet ligger också den uteblivna försäljningen av prästgården i Sörberge.
Nästa års budget visar ett förväntat överskott på endast 54 000 kronor.
Stämmer mina beräkningar så måste 2007 ge ett överskott på 600 000 kronor eller mer för att ekonomin åter ska vara i balans.
Det blir en svår nöt att knäcka med en krympande församling på grund av minskande befolkning och fler utträden ur svenska kyrkan, hävdar Ingvar Smedjegård.

Fler chefer
Smedjegård överför också sina krav om återhållsamhet till den nya organisationen, där kyrkoherden får fler verksamhetschefer under sig.
Diakonin får en chef med en underställd, gudstjänstverksamheten får en chef med tre underställda. Slå istället ihop diakonin, gudstjänstverksamheten och vuxenverksamheten och placera dessa direkt under kyrkoherden, tycker Smedjegård.
Han bör klara av att vara chef för fyra präster, två diakoner och tre kyrkomusiker samt över ansvariga för barn- och familjeverksamheten, ungdomsverksamheten och kyrkogårdarna.

Personalflytt
I den nya organisationen sker också en centralisering till Centrumhuset där fler personer ska få tjänsterum.
Församlingen har gott om egna lokaler i Bergeforsens kapell, Sörberge församlingsgård och i Johannesgården. Låt våra kompetenta medarbetare finnas kvar i dessa lokaler. Dom är vana att arbeta självständigt och bör finnas kvar så nära de olika verksamheterna ute i samhället som möjligt.
I kritiken mot personalomflyttningen och satsningen på Centrumhuset instämmer flera socialdemokrater. Ledamöterna Tommy Söderberg och Tolly Nilsson reserverade sig också, liksom Smedjegård. Andra reservanter i fullmäktige var Ove Byström och Maria Fahlén.
Den nya organisationen har formgivits av kyrkoherde Arne Selander som ofta visat sig vara en stark motpol till Ingvar Smedjegård i kyrkorådet.
En samsyn har de två i alla fall, kyrkan har mer än tillräckligt av lokaler för sina behov.
Dold reserv?
Det har tagit sig uttryck i försäljning av prästgården i Timrådalen bland annat. Intäkterna från den försäljningen skulle fonderas och endast avkastningen skulle tas i anspråk för driften. Huvudsakligen satsade man på ungdomsgården Inbetween i Centrumhuset.
Nu håller denna buffert på att förbrukas.
En annan tillgång som möjligen kan innehålla ett dolt kapital är Komministergården i Sörberge, den som inte blev såld som tänkt.
Eftersom kontraktsprost Anders Sundqvist bor i denna magnifikt placerade villa intill älven kan den säljas till honom, men inte på öppna marknaden. Anders Sundqvist går i pension inom något år och möjligen kan villan avyttras genom anbud därefter.
För ett år sedan värderades den till 1,2 miljoner av en mäklare i Sundsvall. Det var då aktuellt med en försäljning till Sundqvist.
Men det är ett stort hus med åtta rum i ett av de attraktivaste lägen som Timrå kan erbjuda, vid älvkanten intill Skogskyrkogården. Tomten är på 8 000 kvadrat så det finns mer än armbågs lucka till grannfastigheterna.
Den taxerades år 2003 till 756 000 kronor och borde i en stabil eller uppåtgående marknad kunna säljas för minst det dubbla. Men en sådan möjlighet finns inte så länge en präst i tjänst bor i den.

Mer läsning

Annons