Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorerna vill ha tydligare styrning

Kommunrevisorerna i Timrå har granskat vilka övergripande styrdokument som finns för de kommunala förvaltningarna och hur de efterlevs. Deras slutsats är att policydokumenten inte fungerar tillräckligt bra.

Annons
Deras anmärkningar gäller bland annat sättet som dessa dokument förvaras på. Därför kan de vara svåra att hitta för beslutsfattare på en del förvaltningar. Här efterlyser man enhetligare rutiner.
De dokument som har ett allmänintresse bör också finnas lätt tillgängliga på kommunens hemsida, så att invånarna lätt kan ta del av dem.
Det råder också en viss begreppsförvirring kring dokumentens beteckningar. De kallas för planer, strategier, program och policys, vilket kan förvirra när tjänstemännen ska avgöra vilken status de har.
Det finns också oklarheter om dokumentens giltighet. Regelbundna uppdateringar och tydliga beslut om vilka delar som ska utgå, bör finnas anser revisorerna.
Revisionsrapporten har nu gått till samtliga nämnder och till fullmäktiges presidium för kännedom. Revisorerna vill ha synpunkter på vad som framförts före årets utgång.

Mer läsning

Annons