Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SCA chef fick villkorligt och dagsböter för arbetsmiljöbrott

SCA chef dömdes till dagsböter för brott mot arbetsmiljölagen. Domen meddelades under gårdagen av tingsrätten i Sundsvall.

Annons
Det var den 23 oktober 2003 som då 61-årige Lars Andersson dog genom ett fall på sex meter i Östrandsfabriken. Olyckan inträffade i samband med ett virabyte i en torkmaskin. Lars Andersson föll ner i en massabehållare som var tom.
Det fanns inget staket eller annan skydd som kunde hindra fallet och inte heller någon personlig fallutrustning. Tingsrätten anser i sin dom att det var brister i arbetsmiljön som orsakade dödsfallet.
Den 43-årige chefen har hela tiden hävdat att han är oskyldig. Till sitt försvar har han bland annat anfört att, för att kunna förebygga en olycka måste risken upptäckas. Och i det här fallet var det ingen som hade sett risken.
Tingsrätten tycker inte att den förklaringen räcker och konstaterar utifrån delegationsordningen att 43-åringen har arbetsmiljöansvaret. Domstolen skriver i sin motivering:
\"Inte heller kan ... med det ansvar som ålagts honom genom delegation passivt invänta underställds personals uppfattningar beträffande arbetsmiljön. Det ansvar som ålägger honom kräver tvärtom aktivitet\".
43-åringen hade i sin tur blivit delegerat arbetsmiljöansvaret på den aktuella maskinen från sin närmaste chef.
Vidare hävdade försvaret under rättegången att det fanns en skriftlig instruktion från leverantören hur ett virabyte skulle gå till. Detta skulle ske genom att viran skars av på utsidan och sedan drogs ur maskinen.
På Östrandsfabriken hade man utvecklat en egen metod, som gick ut på gå in under maskinen och skära av banden för att sedan lyfta ur viran. Domstolen konstaterar att det inte upprättats någon skriftlig instruktion eller riskbedömning för den egna metoden och skriver i sin bedömning angående fallet:
\"Hade en ordentlig riskbedömning skett av detta alternativa arbetssätt framstår det som uppenbart att nämnda risk hade upptäckts och beaktas.\"
Enligt Tingsrättens ledamöter är den 43-årige chefen skyldig till Lars Anderssons död genom att inte vidtagit åtgärder som kunnat förhindra olyckan. Domen blev villkorlig med 40 dagsböter på vardera 480 kronor och han ska betala staten 27000 kronor för rättegångskostnader. Dessutom ska den åtalade betala 500 kronor till brottsofferfonden.
Lars Anderssons anhöriga har inte yrkat på något skadestånd.

Mer läsning

Annons