Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skyddad natur på Tynderö

Två skyddsvärda naturområden på Tynderö ska få status som Natura 2000 områden i enlighet med EU:s direktiv. Det är strandområdet vid Tolvösand och sumpskogen vid Flärkmyran.

Annons
Flärkmyran ligger i skogsområdet öster om Märrgård. Det område som berörs omfattar 2,3 hektar och består av lövsumpskog av fennoskandisk typ. Dominerande trädslag är björk och klibbal, med gott om döda träd i olika förmultningsstadier. Som namnet visar är marken blöt och sumpig. I området växer också en del gran som inte ska tillåtas på mer än 20 procent av arealen.
Tolvösand ligger vid stranden i Myckeläng. I det 13 hektar stora område som ska skyddas ingår flera naturtyper. Den mest skyddsvärda är den havsstrandäng som utgör en knapp hektar. Andra naturtyper i området är sandstränder med flerårig vegetation, örtrik och näringsrik granskog och lövsumpskog.
Området är en viktig lokal för den fridlysta mnemosynefjärilen, som kräver nunneört för sin existens. I området finns också sällsynta växter som kräver öppen hagmark för att trivas. På havsstrandängen krävs betesgång för att inte förlora sin artrikedom.
Markägare och andra intressenter får nu yttra sig över de föreslagna avsättningarna före jul, innan länsstyrelsen fattar beslut.

Mer läsning

Annons