Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Miljöpartiet i Västernorrland ser positivt på en större region

Annons

Miljöpartiet i Västernorrland vill ge vår del av landet de bästa förutsättningarna för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. Vi har länge arbetat för att Landstinget Västernorrland som folkvalt organ ska ta över ansvaret från länsstyrelsen för regionala utvecklingsfrågor som tillväxtpolitik, kommunikationer och infrastruktur. Det är en viktig demokratireform som innebär att makten och ansvaret för långsiktiga utvecklingsfrågor tydliggörs och flyttas närmare medborgarna.

Nu har arbetet med en ny läns- och landstingsindelning i Sverige återupptagits. Det har ett tydligt uppdrag – att skapa väsentligt färre regioner, som även kan samordnas med hur andra statliga verksamheter indelas geografiskt.

Vi ser att det finns stora utvecklingsfrågor som måste drivas och samordnas i hela Norrland, på både lokal och regional nivå, bland annat effektiv organisering av sjukvården, planering av infrastruktur och kommunikationer, satsningar på företagande, kompetensförsörjning och jobb, samverkan inom kultur och utbildning samt effektiva åtgärder för minskad miljöpåverkan, energiomställning och klimatanpassning. Vi måste skapa de bästa förutsättningarna i norra Sverige för samordning av resurser, för att uppnå de nationella klimat- och miljömålen och för att skapa hållbara samhällen – lokalt och regionalt.

Miljöpartiet i Västernorrland är därför positiva till bildandet av en större region. Det är redan nu självklart att samarbeta över länsgränserna i norra Sverige. Med en större region och en gemensam organisation kan vi möjliggöra en nödvändig kraftsamling för utveckling samtidigt som vi hushåller med våra gemensamma resurser. En större region blir också en starkare röst nationellt och inom EU.

Miljöpartiet i Västernorrland vill lyfta fram följande områden som särskilt viktiga att fokusera på inför kommande beslut om en större region:

• Främja god vård och hälsa genom ett bättre nyttjande av sjukvårdens resurser och ett effektivt samarbete mellan de olika norrländska sjukhusen och inom primärvården. Vi måste värna ett starkt norrländskt universitetssjukhus med högspecialiserad vård. Vi måste också jobba för en god kompetensförsörjning i hela regionen och en utvecklad vård i glesbygd. Redan nu finns ett långtgående samarbete inom och mellan de norrländska landstingen som vi vill bygga vidare på. Vår uppfattning är att en större region ger oss bättre förutsättningar, både ekonomiska och i verksamheten, för en god och resurseffektiv hälso- och sjukvård i norra Sverige.

• Skapa gynnsammare former för ett offensivt klimat- och miljöarbete med stärkt samordning mellan lokala och regionala verksamheter. Vi måste på ett bättre sätt nyttja den kraft och kompetens som finns i norra Sverige för att skapa hållbara samhällen och för omställningen till 100 procent förnybar energi. All regional utveckling måste vara hållbar och inom miljöns ramar och vi ser det som självklart att en ny region har detta som sin absoluta utgångspunkt.

• Säkerställa god demokrati. Inför bildandet av en större region är det viktigt att vara omsorgsfull med hur regionen ska organiseras – politiskt och verksamhetsmässigt. Även mindre partier i regionens olika delar måste ges möjlighet till inflytande och påverkan. Det måste också ses över vilka beslut som bör vara decentraliserade. Det är extra viktigt eftersom det handlar om stora geografiska områden. Vi menar också att lokalisering av administration och verksamheter ska fördelas på ett sätt som ger balans och växtkraft i hela regionen.

• Ge invånarna goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Det måste finnas en nära kontakt med människorna i regionens olika delar. En ny region i norra Sverige bör ha som mål att vara ett föredöme med hög tillgänglighet och öppenhet som främjar en levande demokrati med kraft underifrån.

• Satsa på infrastruktur och kommunikationer till och inom hela regionen. För sammanhållning och funktionalitet i en större norrländsk region är det av största vikt att man kan transportera sig snabbt och hållbart inom och mellan olika noder och arbetsmarknadsregioner. Det är också viktigt med en väl utvecklad digital infrastruktur. Här måste staten ta ett stort ansvar inför en kommande regionindelning.

Vi är positiva till en ny regionindelning redan 2019 under förutsättning av en god process och ett bra förberedelsearbete. Miljöpartiet i Västernorrland vill bidra till ett fortsatt bra och öppet samtal om vägen framåt.

En samordnad läns- och landstingsindelning kan innebära goda möjligheter till och högre kapacitet för en hållbar regional utveckling i norra Sverige – det vill vi bidra till.

■■ Läser du ofta nyheter i din mobiltelefon? Ladda ner Sundsvall Tidnings nya app här, till Iphone eller till Android!

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

Brita Wessinger (MP)

Sammankallande Västernorrland

Eva Andersson (MP)

Gruppledare Landstinget Västenorrland

Karin Frejarö (MP)

Sammankallande Härnösand

Anna Carlemalm (MP)

Ordförande Kramfors

Margareta Alton (MP)

Ordförande Sollefteå

Johanna Thurdin (MP)

Ordförande Sundsvall

Folke Nyström (MP)

Ordförande Timrå

Roger Sundin (MP)

Ordförande MP Ånge

Olof Dahlberg (MP)

Ordförande Örnsköldsvik

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel