Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mittuniversitetet kan fylla behovet av högutbildad arbetskraft

En höjd utbildningsnivå är en viktig förutsättning för regionens utveckling. En ökad tillgång på högutbildad arbetskraft betyder mycket för tillväxt, konkurrenskraft och attraktivitet. Närmare hälften av landets tillväxt 2001–2010 kan förklaras av tillgången på högutbildad arbetskraft visar en rapport från Entreprenörskapsforum, och sambanden mellan utbildningsnivå och tillgång till universitet eller högskola är tydliga.

Att öka andelen av unga som går vidare till högre studier är en utmaning för vår region. Övergångsfrekvenserna är låga här jämfört med riket, andelen som börjat högre studier tre år efter studentexamen är 36 procent i Västernorrlands län, vilket kan jämföras med rikets 42 procent. Att fler väljer högre studier är en viktig regional utvecklingsfråga och en av målsättningarna för universitetets utbildningsstrategi.

Läs även: Satsa på rektorer – de är viktiga för elevernas inlärning

Satsningar för att höja utbildningsnivån är en god investering för framtiden. De möjliga effekterna visar det bidrag som Mittuniversitetet redan idag lämnar till utvecklingen av regionen. De lyfts fram i en granskning av universitetets regionala effekter som nyligen genomförts. Den visar bland annat att:

• Mittuniversitetet står för hälften av tillskottet av nyutbildade akademiker i våra två län och har en vital roll i försörjningen av högutbildad arbetskraft.

• bland de som har studerat vid universitetet bor hälften kvar i länen två år efter examen. Det ger ett betydande tillskott i befolkning och arbetskraft.

• universitet genererar idéer som leder till företag och arbetstillfällen. Genom vår innovationsstödjande verksamhet har närmare 1,5 företag startat varje månad (totalt 101 företag) av studenter och anställda.

• förutom den direkta sysselsättningseffekten ger också varje universitetsanställd upphov till 1,3 nya arbetstillfällen i Västernorrlands län.

Studien pekar också på att universitetet bidrar till befolkningsutvecklingen, år 2015 beräknades bidraget till våra två län vara 39 000 personer, jämfört med ett läge utan ett universitet. En annan effekt är också att befolkningen föryngras, vilket ger fler personer i arbetsför ålder.

Läs också: Dags för Sundsvall att bli en attraktiv lärararbetsgivare

Universitetet har alltså en potential att fylla regionens behov av högutbildad arbetskraft och att vara en avgörande del i innovationssystemet. Det gynnar den fortsatta regionala utvecklingen och befolkningstillväxten och vi vill fortsätta att utveckla universitetets relationer till regionen.

En strävan är att ännu fler studenter stannar här efter studierna. Lösningen ligger i att utöka samarbetet med regionens företag, organisationer och offentliga verksamheter. I universitetets strategier ligger att knyta utbildningarna ännu närmare regionens arbetsliv och koppla samman studierna med yrkeslivet.

Läs också: Ge alla elever samma chans att lyckas

För att nå en balanserad regional utveckling i hela landet är det avgörande att utbildning och forskning av hög kvalitet finns att tillgå i alla regioner. Förutom att stå för bildning, forskning och tjäna utvecklingen av demokratin ska Mittuniversitetet också bidra till regional utveckling och det tänker vi fortsätta med.

Peter Nygårds

Styrelseordförande

Mats Tinnsten

Tf rektor

■■ Här hittar du fler insändare och debattartiklar.

■■ Följ ST Debatt på Facebook.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel