Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mittuniversitetet: Nu vänder vi BLAD – där det finns behov ska vi utbilda

Annons

Varje dag möter vi förtroendevalda, företagsledare och tjänstemän, i vitt skilda sammanhang. Oavsett vem vi möter nås vi ofta av samma budskap: att en av vår regions största utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen. På kort och lång sikt.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

I framtiden vill därför Mittuniversitetet erbjuda en ny form av kompetensutveckling som passar offentliga organisationer och näringsliv bättre genom att det nya konceptet inte tvingar dem att binda upp personal för utbildningsinsatser under lång sammanhängande tid. Vi kallar vårt koncept för, BLAD – Behovsstyrt lärande genom anpassat deltagande.

De senaste 15 åren har andelen högutbildade i regionen ökat med över 50 procent och sedan början av 90-talet har andelen högutbildade mer än fördubblats. Vi gläds så klart åt detta, men är väl medvetna om att den nya arbetsmarknaden ställer ännu högre krav på flexibel kompetensutveckling och livslångt lärande.

För Plus-kunder: Mittuniversitetets nya app avslöjar maktstrukturer: "Den synliggör och ger förslag på strategier"

En forskningsrapport från Entreprenörskapsforum visar att högutbildade har stått för så mycket som hälften av den ekonomiska tillväxten i Sverige 2001–2010. Tillväxten i Sverige beror med andra ord till stor del på effekterna av att de nya universiteten – med sin omedelbara närhet och öppenhet till näringslivet – etablerats i olika regioner runt om i landet. Med två campus i regionen spelar vi alltså en viktig roll i denna utveckling och därför är det naturligt för oss att ta oss an utmaningen att skapa ett mer flexibelt lärande.

Efter årsskiftet öppnar vi upp ett pilotprojekt där individens, företagets eller organisationens behov styr vilken utbildning som ska erbjudas. Det kan ske genom renodlade uppdragsutbildningar eller genom att ta del av Mittuniversitetets ordinarie utbud – i fullformat eller genom att delar av en utbildning bryts ut.

Det kan handla om ett IT-företag som har svårt att hitta civilingenjörer och som därför anställt, förvisso duktiga, programmerare med en kortare eftergymnasial examen. När dessa behöver fylla på sin utbildning, men inte kan vara borta från sin arbetsplats under längre sammanhängande tid – då ska BLAD vara ett alternativ.

Läs också: Gata vid Mittuniversitetet ska namnsättas – får namn från Sundsvallshistorien

När ett annat företag vill vidareutbilda sin personal under samma tidsperiod utan att ”rycka bort” alla från jobbet samtidigt – då ska BLAD vara ett alternativ.

När en kommun vill vidareutbilda sina sjuksköterskor inom olika områden, men där svårigheten att rekrytera vikarier för längre studieperioder ställer till problem – då ska BLAD vara ett alternativ.

När landstingen ska säkerställa tillgången till specialistutbildade sjuksköterskor – även då ska BLAD vara ett alternativ. Vi talar ju trots allt om Behovsstyrt lärande genom anpassat deltagande.

Det är på universitetet som den kontinuerliga kompetensutvecklingen på avancerad nivå måste äga rum. Det är på plats i regionen som forskningen kan bidra till att finna lösningar på samhällsutmaningarna. Det är så vi tillsammans – näringslivet, universitetet och offentlig sektor – påtagligt kan påverka regionens tillväxtmöjligheter och välfärd.

Anders Fällström, rektor

Mats Tinnsten, prorektor

Anna-Lena Perdahl, universitetsstrateg

Läs också:

Mittuniversitetet håller på att bränna ut mig – jag är ingen försökskanin

En unik upplevelse att studera på universitet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons