Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

MP: Bättre hänsyn till våra skogar behövs – för en hållbar framtid i Västernorrland

Annons

Miljöpartiet besökte nyligen Östrands massafabrik och biokombinat i Timrå. Här pågår projekt Helios, landets största industriinvestering med en miljö- och klimatprofil. Fabriken levererar grön elektricitet ut på nätet liksom grön, biobaserad spillvärme till Timrå centrum. Miljöpartiet i Sundsvall drev häromåret även igenom spillvärmeledning från Östrand till fjärrvärmenätet i Sundsvall. Vid besöket presenterade SCA planer på att framställa biodrivmedel för fordon. Grön el, gröna fordonsbränslen, grön biobaserad spillvärme bidrar till målet om en klimatsmart och hållbar utveckling i Timrå och i Västernorrland. Gröna jobb skapas runtom i våra bygder.

Miljöpartiet har länge drivit på om triangelspår som skulle möjliggöra omföring av inlandsvirket från landsväg till järnväg. Denna satsning var ett av huvudförslagen från miljödelegationen Sundsvall–Timrå som dåvarande miljöministern Birgitta Dahl tillsatte i början av 1990-talet. Nu blir förslaget snart verklighet. Klimatutsläppen minskar, vägarna körs inte sönder och trafiksäkerheten ökar. Miljöpartiet driver även på för upprustning av järnvägsnätet i Norrlands inland som är i mycket dåligt skick. Då skulle ännu mer virke kunna föras över på järnväg till kustens biokombinat.

Insändare: MP: Ta ställning till hur mycket du vill smutsa ner jorden

Miljöpartiet har runt om i landet drivit igenom satsningar på rötning av hushållsavfall och andra råvaror till biogas för bussar och andra fordon. Härmed skapas naturliga, lokala kretslopp. Vi noterar därför med stor förvåning att nuvarande politiska majoritet i Sundsvall, där även centern ingår, nu stoppar satsningen på produktion av biogas vid Korstaverket. Man vill inte ha lokala, miljövänliga kretslopp!

Många skogar bör i framtiden kunna brukas med hyggesfria metoder istället för med kalhyggesbruk. SCA är Europas största privata skogsägare och har ett ansvar att värna den biologiska mångfalden i de nordliga skogarna. Här behövs bättre natur- och kulturhänsyn.

Vi har fördubblat stöden till Skogsstyrelsen för rådgivning om olika former av hyggesfritt skogsbruk. Många skogar bör i framtiden kunna brukas med hyggesfria metoder istället för med kalhyggesbruk. SCA är Europas största privata skogsägare och har ett ansvar att värna den biologiska mångfalden i de nordliga skogarna. Här behövs bättre natur- och kulturhänsyn.

Just i vårt område förstörs fler fornlämningar vid avverkningar och markberedningar i jämförelse med övriga landet. Ökande tryck finns idag från Europas konsumenter och från europeisk miljörörelse om att bevara de sista, kvarvarande, mest artrika gammelskogarna i det boreala området. Dessa signaler bör tas med stort allvar, konsumenten har alltid rätt.

För Plus-kunder: Miljöpartiet toppar med tre kvinnor i regionvalet nästa år: "Är hedrad över nomineringen"

Den förra alliansregeringen beslöt om mål för skyddad skog till år 2020. Miljöpartiet har nu nästan fördubblat pengarna till skogsskydd i statens budet så att skogsägare även kan få betalt för att avstå från avverkning av skyddsvärd skog. Vi verkar även för markbyten mellan statliga Sveaskog och privata skogsägare i samband med skyddsinsatser.

Miljöpartiet har en tydlig vision om ett grönt hållbart Västernorrland med lokala kretslopp och gröna arbetstillfällen!

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Stina Bergström (MP), riksdagsledamot

Elisabet Zemturis, Miljöpartiet Timrå

Johanna Thurdin, Miljöpartiet Sundsvall

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel