Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Naturskyddsföreningen: Dagens skogsbruk hotar den biologiska mångfalden

Reflektioner angående insändaren "Stärk äganderätten av skogen – för tillväxt i hela Sverige".

Äganderätten för skogsägarna behöver förstärkas, menar moderaterna Jonas Jacobsson Gjörtler och Lena Asplund i insändaren. De framhåller att "enligt lag ska produktion och miljö väga lika tungt" och att skogsnäringen har stor betydelse för Sveriges ekonomi.

Naturskyddsföreningen delar denna uppfattning. Skogen är viktig för vårt välstånd, och tillgången på olika produkter från skogen måste tryggas. Men i dag sker detta på bekostnad av miljömålet. Vi lever inte alls upp till lagens krav på balans mellan de två målen produktion och miljö.

Läs även: Välkomna till skogen, kvinnor!

I insändaren hävdas att två tredjedelar av Sverige täcks av skog, men det man då menar är virkesåkrar, likåldriga, tätt planterade träd av samma slag. Den helt dominerande skogsbruksmetoden är kalhyggen. Många av de djur- och växtarter som finns i skogen klarar inte den kraftiga påverkan som denna metod innebär. Därför har nästan 2 000 växt- och djurarter i det svenska skogslandskapet en osäker framtid.

Visst ska vi bruka skogen och fortsätta att utnyttja en klimatsmart råvara, men inte på bekostnad av arterna. Vi måste få se mer av alternativ till kalhyggesbruk. I dag är vi mycket långt ifrån att uppnå de internationella målen om artbevarande i skogen, samt de svenska miljömålen "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv".

Växande skogar bidrar till klimatmålet, men det är bara ett av flera miljömål. Biologisk mångfald är lika viktig som klimatet, och dagens skogsbruk hotar den biologiska mångfalden.

Läs även: Vi måste satsa förnybart – ingen vill bygga ny kärnkraft

Skogen är viktig inte bara för skogsbruket utan även för den snabbt växande turistnäringen. Tillgången på attraktiv och orörd natur är avgörande för turismens tillväxt. Dessutom är andra näringar och intressen beroende av skogen – rennäringen, jakt, bär- och svampplockning och friluftsliv.

Forskning visar att vistelse i skog är bra för vårt välbefinnande och vår hälsa. Att röra sig i skogsmiljö är bra för barns utveckling och motorik. Skogens övriga ekosystemtjänster – bland annat luftrening, stabilisering av vattenflöden och motverkande av erosion – måste också upprätthållas.

Det finns alltså många konkurrerande mål för skogspolitiken, inte bara klimat- och produktionsmål. Därför är det mycket viktigt att alla skogens intressenter får inflytande och kan delta i beslutsprocesser och rättslig prövning. Talerätten är i detta sammanhang ovärderlig.

Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland

genom Björn Abelsson, ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel