Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Norra: Odla en hållbar skogspolitik – skogsägare måste få trygga förutsättningar

"Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".

Skogsprogrammets vision är välformulerad och framåtsyftande. En växande skog binder inte bara koldioxid. Den förnybara träråvaran kan dessutom användas för att ersätta betong, stål och andra oljebaserade produkter. Med ett aktivt skogsbruk mildrar vi inte bara klimateffekterna, det skapar även arbetstillfällen i hela landet och bidrar med skatteintäkter till kommunerna som kan leverera service och välfärd till oss medborgare.

En ny regering kan förverkliga visionen av skogsprogrammet genom att odla en hållbar skogspolitik. Artskyddsförordningen, nyckelbiotopsfrågan och problematiken gällande den fjällnära skogen är tre områden där politiken måste kliva fram och skapa trygga förutsättningar för enskilda skogsägare. Den framgångsrika skogspolitiken med frihet under ansvar har på senare år trasats sönder av ogenomtänkta regeringsuppdrag och överimplementerade EU-direktiv.

Skogsägare har på eget initiativ investerat i gröna skogsbruksplaner där skogarna kartlagts. Värdefulla naturområden har identifierats och undantagits från skötsel. Andra områden brukas med god miljöhänsyn. Sveriges skogar ägs av 330 000 enskilda skogsägare, alla med olika mål och ambitionsnivåer. Det är en garant för ett variationsrikt skogsbruk.

Istället för att lyfta fram och understödja skogsägarnas positiva arbete, tillsatte regeringen en statligt finansierad nyckelbiotopsinventering som riskerar slå sönder den kartläggning som skogsägarna investerat i. Registrering av nyckelbiotoper urholkar fastighetsvärdet i de fall då ersättning inte utgår för virkesvärdet. Detta riskerar att rasera enskilda personers framtidsplaner, eftersom banker inte längre beviljar lån på grund av den problematik som nyckelbiotoper innebär.

Myndigheternas agerande i den fjällnära skogen visar att regelverket behöver en ordentlig städning. Det är oacceptabelt att hundratals skogsägare får vänta i flera år på att Skogsstyrelsen ska handlägga deras ansökningar om avverkningstillstånd, utan att veta om skogen får avverkas eller inte. Skogsägare som nekas avverkning tvingas dessutom stämma staten i domstol för att få frågan om ersättning prövad.

Mark- och miljööverdomstolen gav nyligen Skogsstyrelsen rätt att, med stöd av artskyddsförordningen, begränsa en avverkning i Västra Götaland på grund av att det finns en spelplats för tjäder på en fastighet i närheten. Även här tvingas skogsägaren stämma staten för att få ersättning för intrånget. Behovet att utreda artskyddsförordningen kvarstår.

Det är nu som politiken behöver kliva fram och visa ledarskap. Äganderätten och den enskildes rättsställning behöver garanteras och den skogspolitiska principen om frihet under ansvar säkerställas. På så sätt kan vi nå visionen i skogsprogrammet om jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Jonas Eriksson, medlemschef Norra

Torgny Hardselius, styrelseordförande Norra

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel