Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nu återupprättar vi arbetslinjen

Annons

Allt för många har idag för svårt att få det första jobbet i Västernorrland. Och många arbetssökande längre upp i åren känner att de har svårt att konkurrera på en arbetsmarknad i ständig förändring. Digitalisering, automatisering och globalisering ställer nya krav på omställningsmöjligheter och då krävs att politiken hänger med. Valresultatet förra året visade att arbetslinjen hade hamnat i otakt med samhällsutvecklingen. Därför har vi omprövat och förnyat vår politik. På Moderaternas partistämma fattades viktiga beslut för ett återupprättande av arbetslinjen. Det handlar om att fler ska få det första jobbet, att den som vill eller måste ska kunna byta jobb mitt i livet och att de som kan ska få större möjligheter att jobba längre upp i åren.

I dag har många ungdomar i Sverige svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför utvecklar vi den svenska modellen genom införandet av en ny anställningsform i Las, förstajobbet-anställningen. En tidsbegränsad anställning på upp till 18 månader, för unga och utrikes födda, som kombinerar jobb med utbildning och som ska vara öppen för hela arbetsmarknaden och inte enbart på kollektivavtalsanslutna arbetsplatser. Därtill vill vi utvidga stödet till lärlingsjobb, så att även nyanlända och långtidsarbetslösa får möjligheten att lära sig jobbet på jobbet. För att öka drivkrafterna att ta ett första jobb vill vi införa en skattesänkning för dem med lägst inkomster, som vi kallar ett förstajobbet-avdrag.

Med en ekonomi i ständig förändring ställs allt större krav på individens förutsättningar och förmåga att kunna byta jobb mitt i livet. För att underlätta för detta vill vi bygga ut yrkesvuxenutbildningen och utvidga rätten att läsa på komvux till att omfatta alla som är behöriga. För att öka möjligheterna att kombinera arbete och studier vill Moderaterna att fribeloppet, den inkomst man kan tjäna utan att studiemedlet minskar, höjs. Vi vill också att möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år ska utökas med 20 veckor och att åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år.

Erfarna medarbetare ska uppmuntras inte straffas. Moderaterna vill underlätta för fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Istället för att som regeringen, införa en särskild löneskatt för äldre, vill Moderaterna utöka det förstärkta jobbskatteavdraget så att det börjar gälla redan från 64 års ålder, istället för från dagens 65 år. Detta stärker drivkrafterna att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Sverige står inför stora utmaningar med ett utanförskap bland utrikes födda och ungdomar med svag utbildningsbakgrund som inte kommer in på arbetsmarknaden. Parallellt med detta ställer den demografiska utvecklingen krav på ett hållbart arbetsliv som räcker längre. Jobben måste bli fler – inte färre. Och möjligheterna att ställa om och stanna kvar på arbetsmarknaden måste underlättas. Det är vi som har politiken för detta. Med en återupprättad arbetslinje kan Moderaterna bidra till ett Sverige och Västernorrland som kan betydligt mer.

Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Lena Asplund (M)

Riksdagsledamot Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel