Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ny lagstiftning gynnar miljön, sportfisket och turismen

Många vattenkraftverk har gamla tillstånd, ibland hundra år gamla. Moderna miljövillkor saknas, som till exempel krav på fiskvandringsvägar. Nu finns ett lagförslag från regeringen som kräver prövning av alla kraftverk mot miljöbalkens hänsynsregler. Vi uppmanar alla att ställa sig bakom förslaget.

Vattenkraft är viktig för Sverige. Den är förnybar, kan lagras och står för nära halva elproduktionen. Men den har stor negativ påverkan på vattenmiljön. Dammar hindrar fisk från att vandra. Vattnet kan stängas av och torrlägga älvar och åar. Arter som lax, öring, harr, ål och flodpärlmussla drabbas. Hälften av de ålar som växer upp i svenska vatten strimlas i vattenkraftverkens turbiner på väg till havet. Därför måste kraftverken få moderna villkor, med fiskvandringsvägar och minimitappningar. Det skulle i sin tur ge rikare vattenmiljöer och gynna sportfisket och turismen.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Regeringen har nu lagt ett förslag som tar hänsyn till både behov av miljöskydd och säkrad elproduktion. Förslaget står på tre ben: En rättssäker prövning, en nationell prövningsplan och en solidarisk finansiering. De stora kraftbolagen bekostar åtgärder för de små kraftverken. Enligt förslaget ska:

■ Alla svenska vattenkraftverk miljöprövas med avvägningar mellan elproduktion, naturvärden och kulturvärden.

■ Tillstånd och villkor styrs av Vattendirektivets miljökvalitetsnormer. Kraven ska dock kunna anpassas för samhällsviktiga verksamheter.

■ Tillstånd ska vara tidsbegränsade till i regel 20 år.

■ Verksamhetsutövarna ska bekosta miljöanpassningar, processer och produktionsförluster.

Hur ska då ägare till små vattenkraftverk klara omställningen? Lagförslaget anger tre sätt:

1. De stora vattenkraftägarna ska solidariskt bekosta miljöanpassningar, processer och produktionsförluster i alla svenska kraftverk.

2. Uppskov ska kunna ges för de kraftverk som i dag helt saknar tillstånd och är föremål för föreläggande från länsstyrelserna. De lämnas ifred i väntan på prövning tillsammans med andra kraftverk i samma avrinningsområde.

3. Kravet på fullständiga miljökonsekvensbedömningar vid prövningar har tagits bort.

Vi är inte helt nöjda med förslaget. Men det är en rimlig kompromiss, där olika krav vägts samman.

Alternativet är att inte införa en ny lagstiftning men det skulle vara sämre för både företag och miljö. Lagförslaget kommer att ge rikare vattenmiljöer, förutsägbarhet för verksamhetsutövarna, tryggad elproduktion och dessutom gynna besöksnäringen. Ett antal mindre kraftverk måste stängas, men ökad framtida nederbörd kommer att täcka det produktionsbortfallet. Lagförslaget hotar alltså inte Sveriges elförsörjning. Kulturmiljöer och ägare till små kraftverk kommer att skyddas. Vi uppmanar därför regeringen att gå vidare med förslaget och riksdagen att rösta igenom det.

För att klara ett ökat antal prövningar vill vi också ha mer resurser till domstolar och länsstyrelser.

Karin Lexén

Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Björn Abelsson

Ordförande, Naturskyddsföreningen Västernorrland

Läs även:

Världen blir bättre med Sundsvall – det börjar här

Katarina Östholm: "Den svenska landsbygden håller på att förvandlas till ett industriområde"

Vår långsiktiga energipolitik ger möjlighet till nya jobb och tillväxt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel