Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ny rapport: Så mår havet utanför Västernorrland

Årets rapport "Havet 2015/2016" har nu släppts. Den visar på både positiva och negativa trender för Västernorrlands del.
Positivt är att den extremt ekologiskt viktiga vitmärlan i Bottenhavet är på väg tillbaka.

Vitmärlan har tidigare varit mycket vanlig på havsbotten och något av basen i hela näringskedjan. Den negativa trend som rått i flera år verkar dock ha brutits. Det kommer att gynna många andra arter, som olika fiskarter.

Mindre glädjande är dock utvecklingen för havsörnen. Sett till hur det såg ut på 1970-talet har havsörnen stadigt ökat. Bland annat på grund av minskade miljögifter som DDT och PCB.

Men just längs Västernorrlandskusten har man, som allehanda.se berättat, åter börjat hitta förhöjda halter av miljögifter i havsörnens ägg, med misslyckade häckningar till följd.

Orsaken till detta är ännu inte helt klarlagd, men en teori är att boven finns i de stora fiberbankarna utan för länets massaindustrier. Där kan tidigare inlagrade miljögifter ha börjat komma ut i vattnet igen. Miljögifter som sedan via plankton och fisk till sist hamnar hos havsörnarna.

När det gäller fisk konstaterar myndigheten att mängden sik i Bottenhavet minskat under 20 år och att det dessutom finns en brist på äldre individer.

Bättre ser det ut för strömming och skarpsill där bestånden de senaste åren börjat öka igen. Nu anses det finnas många unga individer och ett långsiktigt hållbart fisketryck av strömming.

Halterna av miljö- och hälsofarligt dioxin är högre i Bottenhavet än på andra håll i Östersjön, men har ändå minskat de senaste årtiondena. Enligt den nya rapporten ligger mängden miljögifter i fet fisk som strömming generellt nu under gränsvärdet för konsumtion även utanför Västernorrland. Föär vissa grupper som gravida råder dock speciella rekommendationer.

Frågan om hur farlig den feta fisken är har varit delad.

Rapporter kommer också från norr om positiva trender för vildlaxen.

Provfisken av abborre visar att det finns en nedåtgående trend i de norra delarna av Bottenhavet medan läget för arten är stabilt eller ökande i de södra delarna.

I Bottenhavet har övergödningen och fosforhalterna tyvärr ökat sedan 1970-talet, samtidigt som syrehalten vid havsbotten minskar. I dag får bara hälften av alla vattenförekomster längs kusten bedömningen "god ekologisk status.

Ser man till miljömålen totalt i Sverige kommer bara 14 av 16 mål att kunna nås i tid med dagens situation.

– Tillståndet som beskrivs i "Havet 2015/2016" visar att vi måste bli bättre på att fånga upp nya miljöhot och förstå kopplingarna mellan ekosystemets olika delar för att fördela resurserna rätt och sätta in de mest effektiva åtgärderna, säger chefen för miljöövervakning hos myndigheten, Elisabeth Sahlsten.