Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nya byggrätter i sommarstugeidyllen: "Fler ska få bo på Alnö"

Detaljplanen för fritidshusområdet vid Släda, på östra sidan av Alnö, ska ändras enligt ett förslag till stadsbyggnadsnämnden. Ett beslut som kan innebära fler och större permanentboenden i området längs kusten.– Kommunen är positiv till att flera ska bo på Alnö men trafikfrågan måste lösas, säger planchef Susanne Klockar Öhrnell på Sundsvalls kommun.

Annons

Beslutet att genomföra den stora utbyggnaden av VA-systemet på Alnö var delvis baserat på det ökande antalet fast boende på ön. I södra och östra Alnö har runt 30 procent av fritidshusen genom åren övergått till permanentboenden och behovet av kommunalt vatten och avlopp blev efter hand akut med tanke på miljön.

Byggnadsprojektet som pågick på Alnön i etapper under flera år avslutades 2015. Reglerna för byggrätt av fritidshus har dock skiljt sig i olika områden längs Alnö-kusten, vilket Stadbyggnadskontoret föreslår ska ändras och likriktas.

Läs också: Krokberget får större byggrätter

– Bakgrunden är att många fritidshus på Alnö är ganska små. Vi vill möjliggöra för fastigsägarna att bygga större och kunna utnyttja det kommunala vattnet. Många fastighetsägare hör av sig om ändringarna. Vi har fått ett politiskt beslut att fortsätta utreda en planförändring men det är en process som tar tid. Tillsammans med Trafikverket ser vi över bland annat kraven på bättre vägar och säkrare trafik. Det gäller hela Alnö där trafiksituationen kräver stora åtgärder, berättar Susanne Klockar Öhrnell, planchef på Sundsvalls kommun.

Det är detaljplanerna för fritidsbebyggelsen i norra Släda som nu ska uppdateras. De befintliga planbestämmelserna för området antogs på 1960-talet och avsåg då i första hand byggnation av fastigheter i fritidshusstorlek längs kustområdet.

2013 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att utöka byggrätterna för planområdet från Grönviken till Bänkåsviken längs östra Alnön, vilket gav möjlighet att utöka boytan i befintliga hus och även bygga större åretrunt-boenden.

Läs också: Inga planer på utbyggnad

När den kommunala VA-anläggningen nu står klar kan även Släda ingå i samma regelverk för byggrätter som övriga fritidshusområden på Alnö.

- För Slädas del är det som ett tillägg till det planbeslut som togs tidigare, vilket innebär att arbetsprocessen bör gå lite snabbare. Men det är bara i områden där det kommunala vattnet är framdraget som berörs. Det blir inte klart med ändringarna redan i sommar, säger Susanne Klockar Öhrnell.

Många boende med vattennära fastigheter har också oroats över ändringar i strandskyddet men samma reglemente fortsätter att gälla även vid en detaljplansändring. Enbart vid nya planer ska strandskyddet prövas enligt nu gällande lagar.

Läs också: Protest mot detaljplan