Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Nytt tänk kring invandringspolitken

Moderaterna har i dagarna föreslagit nya idéer gällande integration av invandare i Sverige. Det skulle vara fel att ignorera förslagen bara för att det lanseras av ett borgerligt politiskt parti. Det är viktigt att fortsätta debatten om vilka krav som skall ställas på våra medborgare ur ett integrationsperspektiv.

Det svenska samhället kommer aldrig att bli så homogent som det var för bara tjugo år sedan. Det är den verklighet och de möjligheter som kan komma av ett mångkulturellt samhälle som måste bli centralt den politiska debatten och viljeinriktning.

Vad moderaterna tycks vilja lyfta fram är ett försvar av de värderingar som finns i Sverige och som utgör stommen i det svenska samhället. Det är genuina och nödvändiga principer som vi kan vara överens om. I Kanada som har kommit längre i sitt integrationstänkande har man etablerad ett mål om att, "nyanlända ska förstå och respektera kanadensiska värderingar och infödda kanadensare ska förstå och respektera invandrades kulturella bakgrund". Här finns ett motsatt synsätt till den som Sverigedemokraterna för fram med deras krav på assimilering. Assimilation är omöjlig att genomföra eftersom det är omöjligt att beskriva helt och hållet vad som skulle vara svenskt och därefter tvinga individer till det. Det leder till ett fascistiskt samhälle som den civiliserade världen har lämnat bakom sig. Att kräva assimilering är som att tvinga alla att se på ”Kalle anka ” på julafton eftersom det anses vara en svensk tradition. Alla som kan tänka i några minuter förstår orimligheten i förslaget.

Svensk invandringspolitik har kunnat vara bättre. Vad den svenska staten och de ansvariga för integration framförallt har missat har varit att möta invandrarens starka intresse av att komma in på arbetsmarknaden och där få möjlighet att bidra till sin familjs och landets utveckling. Vår politik har istället riktats mot skyddsbehov och åtgärder som har förpassat starka människor till objekt i våra organisationer istället för subjekt i sina egna liv. Det synsättet måste vi förändra.

Här i Sundsvall har vi tagit viktiga steg i riktning mot det jag beskriver. Jag är stolt över att vi införde arbetslinjen med utgångspunkt i SFI (Svenska för invandrare). Vi har med andra ord fokuserat på det som 90 procent av invandrarna är intresserade av. Vi skulle också starkt välkomma möjlighet att jobba målinriktat med invandrare som söker försörjningsstöd för att de saknar arbete. Gällande att upprätta avtal som Moderaternas partisekreterare, Per Schlingman föreslår är jag mer tveksam eftersom en sådan kan vara mycket svår att förvekliga och följa upp och kan därmed enbart fungera som kosmetika.

Det är dock för mig självklart att invandrare som till exempel inte nyttjar erbjuden kompetensutveckling såsom svenskundervisning och samtidigt är beroende av bidrag skall kunna gå miste om denna ersättning. I Sundsvall fungerar det redan så, sedan många år tillbaka, att flyktingar som lever på introduktionsersättning måste också gå på svenskundervisning. Andra invandrare får inte, med någon automatik, någon ersättning.

Sverige behöver förbättra sin invandringspolitik ur två aspekter. 1) Rekrytering av utländsk arbetskraft med kompetenser som vi saknar. 2) Fokuserat arbete att göra arbetslösa invandrare anställningsbara så att de kan bidra till vår tillväxt.

För mig är det en självklarhet att den som kommer till ett land ska i det mesta anpassa sig till det som gäller i detta land. För oss i Sverige är respekt för demokrati, kvinnans starka ställning i ett jämställdhetsperspektiv, kunskap om att vårt samhälle bygger på arbete och därmed om en motprestation när möjlighet till en personlig utveckling erbjuds, också självklart. Här har ibland inte minst liberala ideologier stått i vägen för en politik som gynnat invandrares möjlighet till integration. En skola och en bostad som inte är segregerade vid sidan av en icke diskriminerande arbetsmarknad de viktigaste aspekter för en lyckad integration.

João Pinheiro

Ordförande i NAVI – Nämnden för Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och Integration

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel