Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Odla gärna mer fisk – men i slutna system

Annons

Miljöprövningsnämnden har nu gett tillstånd till utökad fiskodling i Omnefjärden. Men längs med Höga kusten finns en växande kritik mot de öppna fiskodlingarna eftersom de läcker stora mängder näring rakt ut i vattnet. De boende ser konsekvenserna i form av algblomningar, döda illaluktande bottnar och igenväxande vikar. Men det finns smarta sätt att odla fisk. Naturskyddsföreningen släpper nu en rapport om hur det svenska vattenbruket ska kunna växa hållbart och skapa nya jobb i glesbygd.

Öppna fiskodlingar läcker näring rakt ut i vattnet. Det är som att vi skulle tillåta ett avloppsrör från gödselstacken rakt ut i sjön eftersom 60 procent av näringen till fiskodlingarna går rakt ut i det omgivande vattnet. Odlingen sker ofta i redan övergödda områden och det foder som används bidrar till det globala överfisket.

Den situationen vi i dag ser i sjöar och hav längs med Höga kusten finns på flera håll i landet. Att dessa odlingar har kunnat få och får fortsatt förnyade tillstånd till odling i Östersjöns kustområden är beklagligt och förvånande. Övergödningens konsekvenser är i dag väl kända och fruktade, inte minst i Östersjön. Därför har Sverige genom internationella överenskommelser på Östersjönivå, men också genom bindande direktiv på EU-nivå, tagit på sig att minska tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön, inte öka.

Det finns i dag betydligt miljösmartare fiskodlingsmetoder. De så kallade recirkulerande systemen, där vattnet renas och återanvänds, läcker varken näring eller medicinrester. Det medför också en mycket mindre risk för rymlingar och smittspridning till vilda bestånd. Dessa växer nu fram i stora delar av världen, inte minst Danmark. Men kostnaderna för produktionen är fortfarande högre än för kassodling, framförallt för att kassodlingar inte betalar för den skada de ställer till med i miljön.

Därför skulle vi önska att länsstyrelserna ställde högre miljökrav på odlingarna. Detta skulle i realiteten innebära förbud mot kassodlingar i redan näringsbelastade vatten och i vatten som är naturligt näringsfattiga. Vi skulle också vilja se att Jordbruksverket satsade betydligt mer resurser på att utveckla och stödja recirkulerande odlingar. Att odla fisk och skaldjur är något vi bör göra i betydligt större omfattning än idag, men det ska göras på land.

För att fiskodling verkligen ska kunna bli det nettotillskott av marint protein som vi efterfrågar, behöver foderfrågan också hanteras. Att mata odlade fiskar med mer vilda fiskar än vad som produceras i odlingen är inte hållbart. Myndigheterna måste därför satsa på att ta fram foder som inte är baserade på fisk. Först när ett hållbart foder finns på marknaden kan odlare och konsumenter göra ett val. Vi måste också äta och odla mer arter som inte behöver foder alls, som musslor och ostron.

Nu finns för första gången mycket pengar till en hållbar utveckling av det svenska vattenbruket genom EU:s havs- och fiskefond. Vi vill se dem spenderas smart så att vi i framtiden kan hitta svenska hållbart producerade fiskar och skaldjur i våra fiskdiskar. Det kommer att ge mer fisk, fler nya jobb och en mindre övergödd Östersjö. Alla vinner helt enkelt.

Mårten Wallberg, vice ordförande Naturskyddsföreningen

Susanne Rantakokko, ordförande Naturskyddsföreningen Västernorrlands län.

Staffan Landström, ordförande Naturskyddsföreningen Västerbottens län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons