Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allas likhet inför lagen

/
  • Även i ett mångkulturellt samhälle måste alla medborgare handla i enlighet med de lagfästa värderingarna men också enligt de som av folkmajoriteten betraktas som grundvärderingar i det svenska samhället.

Annons

Även i ett mångkulturellt samhälle måste alla medborgare handla i enlighet med de lagfästa värderingarna men också enligt de som av folkmajoriteten betraktas som grundvärderingar i det svenska samhället.

Det innebär att rättssamhället måste ingripa repressivt när lagbrott förekommer. Inte ens i det mångkulturella samhället får man tolerera divergenser vad gäller lagstiftade värderingar.

Tyvärr gäller detta inte i Sverige i dag. Sålunda är det uppenbart att när etniska svenskar bryter mot jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen blir de alltid bestraffade. Däremot är detta inte en regel som alltid gäller invandrare.

Sålunda bryter man ständigt mot jämställdhetslagen i de muslimska moskeèrna här i Sverige. Ett exempel att kvinnor inte får vara i samma lokal et cetera som männen. Detta innebär självklart en diskriminering av kvinnor/flickor som medför försämrat självförtroende och uppfattningen att de inte är jämlika med männen. Ännu värre är ojämlikheten mellan könen i de muslimska friskolorna. Där går pedagogiken helt klart ut på att göra flickor till andra klassens medborgare underställda männen. (Självklart bör alla religiösa friskolor

avskaffas men situationen i de muslimska friskolorna är ett mer organiserat och ideologiskt förtryck). När beivrades t ex ett tvångsäktenskap?

Det är inte att överdriva att påstå att svenska myndigheter drar sig för att beivra brott mot jämställdhets- och diskrimineringslagarna när det gäller invandrare som förtrycker sina "egna".

Ett exempel. Tidigt i våras blev det känt att flera hundra invandrarflickor i Kalmar och Norrköping könsstympats. Trots kännedomen om könsstympningen gjordes ingen polisanmälan av de myndigheter som fick vetskap om händelserna. Att så inte gjordes är ytterligt förvånande eftersom myndigheter är skyldiga att anmäla misstänkta brott. Inte ens medierna har drivit frågorna. Från dessa drivs den absurda politiska korrektheten så långt att hur sann kritik som än framförs om oegentligheter bland invandrare tas den inte in på debatt- och insändarsidor.

Som civilperson skrev jag då till Riksåklagaren (RÅ) och påtalade saken. Detta var i juni i år. Efter en vecka fick jag besked från RÅ att han efter min anmälan anmodat åklagarkamrarna i

Kalmar och Norrköping att ta sig an fallen. När detta skrivs har fortfarande ingen utredning påbörjats! Det finns två starka skäl för att utreda händelserna. För det första är könsstympning ett fruktansvärt brott som medför livslångt lidande. Om inte brotten (om de skett i Sverige) beivras kan föräldrar i fortsättningen få uppfattningen att brotten inte är så allvarliga varför man fortsätter att bryta mot svensk lag. Att detta fruktansvärda brott mot flickorna har tystats ned är oförsvarligt i ett land som kallar sig för rättsstat.

Som medborgare kräver jag att svensk lag skall tillämpas lika för alla som befinner sig i landet.

Skall folkgrupper från olika kulturer kunna leva fredligt tillsamman är det ett oeftergivligt krav att lagarna tillämpas lika.

Helt tydligt är att myndigheterna är undfallande och flata när det gäller att beivra brott bland invandrare vilka faller inom värdeparagraferna

framförallt när det gäller förtryck av invandrarkvinnor/flickor från män inom den egna etniska gruppen.

Om detta fortsätter som hittills kommer självklart fler och fler av de svenska medborgarna att reagera mot denna olikhet inför lagen och de partier som inte vågar ta i dessa frågor kommer självklart att bli förlorare.

Olle Ljungbeck

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons