Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Balanserad välfärd

/

Annons

Den 8 april berättade vi i landstingsmajoriteten (S, V och MP) om det ekonomiska resultatet.

Bokslutet 2014 visar ett underskott om 221 miljoner kronor. För att komma tillrätta med detta och farhågorna om framtida kostnadsökningar i storleksordningen 300 miljoner kronor, redovisade vi tillsammans med tjänstemännen, en insatsplan som en strukturerad väg mot ett bättre landsting om något år.

Samma dag beslutade landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att omarbeta regelboken (regler och prislista för primärvården) för Vårdval Västernorrland med syfte att säkra kvalitet och en väl utbyggd primärvård i hela länet, bibehålla valfriheten samt begränsa vinstuttaget. Det ursprungliga beslutet togs av landstingsfullmäktige den 26–27 november 2014.

Detta beslut har gett ett stort eko i snart sagt hela Sverige, främst hos de privata vårdföretagen. Man kan fundera vilken effekt Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet, Riksförbundet för Trafik och Polioskadade, för att nämna några, skulle få om de hade samma lobbyresurser som de privata vårdföretagen?

Vi vill poängtera att vi inte är emot valfrihet, inte emot kvalitet, inte emot att vi ska ha en väl utbyggd primärvård i hela länet men vi vill begränsa vinstuttaget. Vi tror nämligen inte att valfrihet, det vill säga att patienter har flera utövare att välja mellan, endast kan finnas om en oreglerad vinstmöjlighet finns. Vi vill alltså att skattemedlen i första hand ska användas till vård.

Vi är överens om detta i vårt majoritetssamarbete och vår ambition är att begränsa orimliga vinster utan att hota valfriheten. Vi känner ett starkt stöd för detta och vi vet att sju av tio svenskar är emot vinster i välfärden (men för valfrihet).

De senaste årens privatiseringar av offentlig verksamheter så som vård, skola och omsorg, som mest märkts av i Stockholmsregionen, har lett till stora försämringar för vanliga människor. Vi vill i Landstinget Västernorrland försvara våra offentliga verksamheter och vi vet att vi har ett starkt stöd från allmänheten för detta. Därför skapar vi nu verksamheter i linje med sju av tio svenskars uppfattning.

Elisabeth Strömqvist (S)

Landstingsstyrelsens ordförande

Lars-Gunnar Hultin (V)

Gruppledare landstingsfullmäktige

Eva Andersson (MP)

Gruppledare landstingsfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons