Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre järnväg för jobb och tillväxt

/

Annons

Den svenska järnvägen har allt sedan den började byggas betytt oerhört mycket för vårt lands utveckling och för enskilda människors möjligheter att resa. Industrin är för sin verksamhet beroende av att godstransporterna kommer fram i tid och tusentals människor pendlar dagligen till och från sina arbeten med tåg. En välfungerande järnväg är avgörande för jobben, för att hela Sverige ska leva och därmed för vårt lands utveckling.

De senaste årens otaliga förseningar och tillbud visar dock på ett järnvägsunderhåll som havererat. Så här kan det inte få fortsätta. Som socialdemokratisk riksdagsledamot från Västernorrlands län är jag därför oerhört glad över att samarbetsregeringen redan i sin första budget tar detta på allvar och föreslår en ökning av medlen till drift och underhåll i järnvägsinfrastrukturen med 1,24 miljarder kronor per år 2015–2018.

Satsningen ökar förutsättningarna för att komma tillrätta med trafikstörningar och andra problem som förorsakar samhället och näringslivet stora kostnader. En bättre fungerande järnväg förstärker möjligheterna till arbetspendling och bidrar därmed till utvidgade arbetsmarknadsregioner. Tillskottet till järnvägen inverkar också positivt på sysselsättningen genom det direkta arbete som utförs.

Samarbetsregeringen vill förbättra och bygga ut såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken. Inom ramen för nästkommande tolvåriga infrastrukturplan vill regeringen tillföra medel för att bygga ut järnvägen både avseende gods och persontrafik. Dessutom ska byggandet av banor för höghastighetståg påbörjas. Infrastrukturutbyggnaden ska stödja arbetet med att uppnå klimatmålen och staten ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande vid underhållet av de svenska järnvägarna.

Mot detta står fyra borgerliga partier som i sitt alternativ i stället vill dra ner på järnvägsunderhållet och föreslår hela 1,2 miljarder mindre i järnvägssatsningar än regeringen. För mig är detta obegripligt. Behoven är uppenbara och något måste göras. Jag är därför stolt över att samarbetsregeringen agerar kraftfullt för att öka robustheten i den svenska infrastrukturen.

Den 3 december kommer jag att rösta för samarbetsregeringens budget för att den skapar förutsättningar för ökad tillväxt och en bättre vardag för alla. Regeringens budget är en budget för ett sammanhållet Sverige.

Jasenko Omanovic

Riksdagsledamot (S)

Ledamot i trafikutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons