Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borgerliga blundar för åkeribranschens problem

/

Annons

Seriösa åkeriföretag konkurrerar i dag på en marknad där vissa aktörer utnyttjar eller bryter mot regelverken för att sänka sina kostnader med hjälp av dumpade löner och arbetsvillkor. Andra har som affärsidé att förmedla etableringstjänster utomlands, i syfte att underlätta för transportföretag att konkurrera på just detta sätt. Detta slår mot åkerier, chaufförer och leder till uteblivna moderniserings- och miljöinvesteringar. För oss är det oacceptabelt – vi måste se till att det finns en fungerande marknad där seriösa företag kan överleva.

Tyvärr verkar varken Moderaterna, Centerpartiet eller organisationen Transportföretagen ta situationen för Sveriges åkeriföretag på större allvar. Tvärt emot vad Åkesson och Lindahl (C) hävdar i sin replik så har Socialdemokraterna varit de som drivit på i frågan om hårda och tydliga regler för klampning. Utan vårt arbete under förra mandatperioden hade vi antagligen inte sett någon proposition från alliansregeringen. Först efter att ha pressats i sju år - och med valrörelsen runt knuten - tog de initiativ till de regler om fastlåsning av fordon och sanktionsavgifter som samarbetsregeringen nu infört.

För att värna en sund åkerinäring, som gynnar seriösa företagare, behöver mer göras. Vi kommer vara pådrivande i Sverige och i EU för ett bättre fungerande regelverk som ger rättvisa konkurrensvillkor och tryggar de anställdas rättigheter.

Det handlar om ett batteri av åtgärder, både i Sverige och EU. Reglerna för tillfälliga inrikestransporter behöver ses över och kryphål täppas till. Det ska inte vara möjligt att köra fram och tillbaka över en gräns för att på så sätt bedriva permanent inrikestrafik, med lägre löner och villkor än vad som ska gälla på svensk arbetsmarknad.

Också statistiken över regelbrott måste förbättras. Transportkommissionär Violeta Bulc använde nyligen orden "social dumping" för första gången som beskrivning av dagens situation. Nu behöver hon gå vidare och ta initiativ för att motverka detta.

En vägslitageavgift skulle tjäna syftet att logga all tung trafik, så att det blir enklare att upptäcka när reglerna för tillfällig inrikestrafik inte följs. Ett beställaransvar med undersökningsplikt skulle förbättra den dåliga insynen i branschen. I dag vet inte konsumenter och transportköpare om transporten utförs med godkända villkor eller inte.

EU:s utstationeringsdirektiv måste revideras så att utstationerade löntagare får rätt till samma villkor som sina svenska kollegor. Vi har sedan Lavaldomen 2007 en situation där nationella krav på likabehandling av arbetstagare anses utgöra ett hinder för den fria rörligheten. Dessutom utnyttjar oseriösa företag de kryphål som finns. Företag kan genom val av utstationeringsland, och därmed val av skattesystem, få en orättvis konkurrensfördel, vilket även sker genom upprättandet av så kallade brevlådeföretag.

Oseriösa aktörer ska inte kunna tjäna pengar på att kringgå regler och registrera sig i länder med de lägsta lönerna, minsta skatteuttaget och sämsta arbetsvillkoren. Det är en illojal konkurrens som slår hårt mot flera branscher, inte minst transportsektorn. Den inre marknaden har stor potential att generera den tillväxt och de jobb EU så väl behöver. Men för att marknaden ska fungera effektivt så måste vi förbättra de regelverk som finns, samt se till att de faktiskt följs.

Sverige ska aldrig vara ett land där vi konkurrerar med låga löner. Tvärtom. Vi ska konkurrera med kvalitet och de åkerier, svenska eller utländska, som har de bästa lösningarna är de företag vi ska ha på våra vägar. Vi hoppas att även Moderaterna och Centerpartiet inser vikten av att ha ett bra kontrollsystem, så att de transporter vi har på våra vägar är lagliga och säkra. Den svenska åkerinäringen förtjänar en bred politisk uppslutning för schysta villkor och en sund konkurrens.

Marita Ulvskog (S)

EU-parlamentariker, t.f. ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Jens Nilsson (S)

EU-parlamentariker, transportutskottet

Pia Nilsson (S)

riksdagsledamot och gruppledare för socialdemokraterna i trafikutskottet

Jasenko Omanovic (S)

ledamot i riksdagens trafikutskott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons