Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att minska elbränderna i Västernorrland

/
  • Joakim Grafström uppmanar kommunerna i Västernorrland att bli de som tar det första steget för att öka elsäkerheten och minska bränderna.

Annons

År 2014 ryckte brandkåren i Västernorrland ut 27 gånger till bränder orsakade av felaktig el i hus. Elrelaterade bränder har ökat i hela landet. Varje månad betalar svenska försäkringsbolag ut skadeersättning för drygt 70 elrelaterade bränder, betydligt fler än i början av 2000-talet.

Det framgår av EIO:s nyligen publicerade elsäkerhetsbarometer, som sammanställer statistik om elsäkerhet i svenska hem.

Det finns flera förklaringar till att bränderna ökat. I många hus är elinstallationerna gamla och slitna. Det har också blivit allt vanligare att privatpersoner renoverar sina hem, och de hemmafixare som installerar el gör det ofta utan behörighet och kunskap.

Var tionde bostadsägare uppger i vår barometer att de under det senaste året har utfört elarbeten som egentligen bara yrkespersoner får göra. När våra medlemmar, de svenska elteknikföretagen, kommer ut till en villa eller ett fritidshus får de ofta börja med att riva ut och ersätta felaktiga installationer.

Vanliga fel är att golvvärme har installerats av personer som inte har behörighet, spotlights som monterats utan hänsyn till att de blir heta när de tänds, elrör som dragits så att det bildas kondens och kablar som belastas för högt.

Det offentliga Sverige tar normalt brandrisker på stort allvar, men när det gäller el i privata hem finns inga regelverk eller rutiner som gör att felaktiga eller slitna installationer upptäcks eller åtgärdas. Det finns inga krav på återkommande översyn av el i hem. Och till skillnad från bland annat VVS görs som regel inga besiktningar av elsystemen vid försäljning av villor och fritidshus.

Danmark har valt en annan väg. Där är det sedan ett par år obligatoriskt med besiktning av elinstallationerna vid försäljning av hus då säljaren tecknar en dolda fel-försäkring. De många besiktningar som gjorts efter den nya lagen har visat att 30 procent av husen i Danmark hade olagliga och farliga installationer. I 15 procent av husen var felen så allvarliga att de omedelbart innebar fara för personskada eller brand.

Hur vanliga och allvarliga elfelen är i Sverige och i Västernorrland vet vi inte, eftersom besiktningar inte görs systematiskt i Sverige. Våra medlemmar uppskattar dock att det finns installationer som är direkt farliga i vart femte hem.

De allt fler elbränderna visar att vi måste börja ta elfaror i privata hem på stort allvar. Sverige bör införa ett liknande system som i Danmark med elbesiktning vid försäljning av villor och fritidshus.

I brist på nationell lagstiftning skulle kommunerna i Västernorrland kunna gå före, till exempel genom att kräva besiktning av elen som villkor för bygglov. Ett besiktigat elsystem ligger i alla parters intresse. Till skillnad från handikappanpassning, energieffektivisering och andra krav som kommuner redan ställer vid utfärdande av bygglov, är en besiktning ingen stor kostnad för husägaren.

Samhället bör också hjälpa hemmafixarna genom att förenkla dagens snåriga regelverk för el, så att det blir tydligt vilka installationer man får och inte får göra själv. Bygghandeln kan också bidra, genom att informera mer om vilka elartiklar som det krävs behörighet för att få installera.

Varje villa eller fritidshus som brinner upp är en tragedi. Elrelaterade bränder kan dock i många fall undvikas, om man tar reda på vilka fel som finns i ett hus och gör något åt dem.

Blir kommunerna i Västernorrland de som tar det första steget för att öka elsäkerheten och minska bränderna?

Joakim Grafström

Specialist på elsäkerhet, EIO

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons