Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det råder en stark Natopopulism

/

Annons

Förra regeringen avslutade sin mandatperiod mycket olyckligt med att skriva under ett värdlandsavtal som bland annat tillåter Nato att använda Sverige som bas för framtida krig. Detta är ännu inte klubbat i riksdagen. Vänsterpartiet vill riva upp detta avtal eftersom detta är ett hot mot Sveriges säkerhet och allvarligt skadar förtroendet för vår neutralitetspolitiska hållning.

Det råder just nu en stark Natopopulism som bygger sitt existensberättigande på en tydligt markerad fiendebild och som vill få alliansfrihet att framstå som en orimlighet. Smygande, steg för steg har vi närmat oss Nato som är en militär allians avsedd för såväl försvar som angrepp och med tillgång till kärnvapen. Vi i vänsterpartiet ser med oro på denna utveckling. Vi efterlyser en offentlig diskussion om den nya riktning som försvarspolitiken slagit in på och vill ha en öppen debatt om närmandet till Nato. Sverige har tyvärr redan passerat gränsen för vad en fredligt sinnad nation kan kosta på sig. Vår försvarspolitik och alliansfrihet börjar ifrågasättas av omvärlden.

Vi hävdar tvärt emot NATO-populisterna att det enda rimliga för ett litet land som Sverige måste vara att värna alliansfrihet. Vår strävan bör vara att inte utpeka och skaffa fienden utan i stället värna vår frihet och förmåga till att stå i kritisk dialog med omvärlden. Sveriges deltagande i övningar och operationer med inriktning som syftar till anfallskrig eller regimförändring i andra länder måste stoppas. Sverige måste tydligt tacka nej till att delta i EU:s stridstrupper och i Natos snabbinsatsstyrka. Sveriges representation i Natohögkvarteret i Bryssel ska avvecklas.

Vänsterpartiet är för ett stark och folkligt förankrad försvarsmakt. Därför vill vi exempelvis återinföra allmän värnplikt. Vi anser att försvarsmaktens allt starkare fokus på internationella samövningar sker på bekostnad av satsningar som bättre skulle tjäna landets säkerhet och försvar av eget territotium. Den svenska inriktningen på försvaret är idag oklar. Kraftig omprioritering krävs för att på nytt kunna fungera som en genuin försvarsmakt med inriktning på fredsbevarande och självförsvar.

I dagarna har Sverige stått värd för en gigantisk Nato-ledd militär flygstridsövning vid namn Arctic Challenge Exercise (ACE) i norra Sverige. Försvarsmakten uppger att syftet är fredsfrämjande insats under FN-mandat men namnet rimmar illa med det tänkta scenariot och övningen framstår som högst orimlig ur ett FN-perspektiv. I en tid då starka krafter verkar för att NATO skall flytta fram positionerna österut riskerar vi i och med detta att bli part i ett olustigt stormaktsspel som snarare bidrar till försämrat säkerhetsläge runt Östersjön. ACE skall också ses i ett sammanhang av att det pågår en allt aggressivare kamp om naturresurserna i Arktis och att vi genom detta bidrar till militär upprustning.

Norrlands natur och urfolk drabbas återkommande genom historien av kolonialisering och exploatering från såväl statmakt som stora bolag. ACE kränker samernas rättigheter som urfolk och skickar fel signaler om vad och vem som räknas och inte.

Om inte statsmakten inser sitt misstag i denna fråga och sätter stopp för ACE kommer dessa och andra liknande militära samövningar fortgå med ökad spänning och säkerhetsrisk som följd. Vänsterpartiet vill stoppa pågående upprustning och osunda allianser med Nato. Vi vill ha en genuin försvarsmakt som värnar fred och säkerhet.

Andrea Aspegren, Isabell Mixter, Martin Neldén och Bodil Mattsson

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet i Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons