Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fel att kräva kollektivavtal och heltid i Västernorrland

Annons

Landstinget i Västernorrland har beslutat att ställa krav på kollektivavtal samt rätt till heltidsanställning för alla anställda på såväl landstinget som hos privata vårdgivare i vårdvalssystemet (LOV). Detta är ett mycket olyckligt och utestängande beslut. Krav på kollektivavtal och heltidsanställning kan utestänga och allvarligt försvåra för många små, privata vårdgivare.

Beslutet att ställa dessa krav har överklagats enligt kommunallagen av en moderat politiker. Förvaltningsrätten har dock avvisat överklagandet utan att ta ställning i sak. Domstolen har funnit att överklagande i stället måste ske av leverantör i enlighet med LOV-lagen.

Vi vill framhålla att det är otillåtet att ställa krav på anslutning till kollektivavtal i vårdvalssystem. Detta framgår exempelvis av förarbetena till lagen om valfrihetssystem (LOV) och även av tidigare domstolsutslag. Ett krav på kollektivavtalsanslutning är inte förenligt med EU:s grundläggande principer om bland annat likabehandling och icke-diskriminering. Rättsläget är alltså tydligt på denna punkt – och har inte förändrats genom förvaltningsrättens avvisningsbeslut.

Krav på kollektivavtal slår särskilt hårt mot små företag. Cirka 60 procent av de små företagen i Sverige saknar kollektivavtal – men de absolut flesta är givetvis seriösa i sin verksamhet och som arbetsgivare.

Även kravet på heltid är mycket långtgående och kan bli mycket svårt att hantera, inte minst för småskaliga vårdföretag. Företagen måste ju ta ansvar för all sin personal och krav på heltid riskerar skapa undanträngningseffekter bland de anställda. Det måste också uppmärksammas att vårdföretagen kan behöva viss flexibilitet för att kunna utforma en ändamålsenlig och effektiv organisation som på bästa sätt tillgodoser den aktuella totala efterfrågan och patienternas behov.

Kort sagt framstår kraven på kollektivavtalsanslutning och heltid som mycket ogenomtänkta. Landstinget i Västernorrland bör därför omgående se över sitt kravställande.

Ulrica Dyrke

Upphandlingsexpert Företagarna

Thomas Byström

Regionchef, Företagarna Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons