Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flytta förövaren – inte offret

/

Annons

Alla ska ha rätt att leva i trygghet utan att behöva utsättas för våld, hot eller trakasserier. Men tyvärr ser den bistra verkligheten inte alltid ut så. Alla kan vi råka ut för brott i vår vardag men vad många kanske inte tror är att hemmet är den allra vanligaste brottsplatsen.

Nyligen redovisade BRÅ en kartläggning av brott i nära relationer som visade att 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen någon gång utsätts för brott i en nära relation. Det handlar om fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Varje år dödas i genomsnitt 17 kvinnor i Sverige av en man som de har eller har haft en kärleksrelation till och förra året anmäldes 27 100 fall av misshandel av kvinnor, varav drygt en fjärdedel har blivit misshandlade av någon närstående. Men mörkertalet är stort och man beräknar att 80 procent av våldet mot kvinnor aldrig anmäls. Våldet är alltså utbrett och kan drabba oss alla.

Med våld i nära relationer syftar man ofta på partnervåld men våldet förekommer också i andra relationer och kan vara hedersrelaterat. Barn drabbas också och omkring 200 000 barn i Sverige växer upp i familjer där våld i någon form förekommer. Att bevittna våld är en allvarlig form av psykisk misshandel och forskning visar på riskerna med att växa upp i en miljö som präglas av våld även om man själv inte blir slagen.

Relationsrelaterat våld är ett stort samhällsproblem och en av våra största folkhälsofrågor. Därför vill vi lyfta upp den utsatthet som främst kvinnor och barn befinner sig i. Alliansen har sedan 2006 gjort stora satsningar för att förbättra situationen. Lagar har skärpts och tillkommit. Det har satsats på utbildningar för de som möter den brottsutsatta, kommuner har skapat mottagningar för dem som slår och resurserna har ökat till forskning och kvinnojourer. Till detta kommer en historiskt stor satsning på polis och rättsväsende. Men ännu mer kan göras och nu är det dags att ta nästa steg.

Vi föreslår därför att förövaren ska flyttas under utredningstiden, inte den som blivit utsatt för våld. Men då detta inte fungerar måste personer som är utsatta för våld i nära relationer alltid få hjälp via skyddat boende, även i andra kommuner om hotsituationen är särskilt allvarlig. Vi vill att förövare förutom straff ska genomgå behandling för att bryta sitt destruktiva beteende, detta ska även finnas för dem som inte är dömda. Barn som utsätts för våld eller lever i en situation som präglas av våld i hemmet ska alltid få hjälp att bearbeta sina upplevelser och även ha rätt till ett juridiskt ombud under rättsprocessen. Vi verkar också för att det skapas fler relationsvåldscentra i hela landet och att det alltid ska göras en strukturerad hot- och riskbedömning av familjer för att minimera risken att våldet fortsätter.

Alla som utsätts för våld i nära relationer ska ha rätt till stöd och skydd från samhällets sida. Allt annat är oacceptabelt.

Elisabeth Gisslin Burman (M)

Ordförande Moderatkvinnorna Västernorrland

Kandidat till kommun och landsting

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons