Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För få norrlänningar invalda

/

Annons

En parlamentarisk kommitté har tillsatts av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Kommittén ska lämna förslag på en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Den ska formulera en ny politik som skapar förutsättningar för boende, sysselsättning, företagande och tillväxt på en attraktiv landsbygd.

Norrlandsförbundet tycker att detta är ett mycket bra initiativ. Men …

Vi är inte nöjda med kommitténs sammansättning. Av de elva ledamöterna är endast en (!) norrlänning. Kommitténs ordförande kommer från Kalmar. Norrlandsförbundet ifrågasätter det rimliga i att när uppdraget nu handlar om att studera och sammanställa geografiska förhållanden och skillnader och dra slutsatser för framtida politik, bara utse en representant för hela Norrland. Hur ska den Norrländska landsbygdens villkor kunna hanteras rättvist i kommitténs arbete?

Norrland utgör 58 procent av Sveriges geografiska yta. Av de 54 norrländska kommunerna definieras 47 som landsbygd eller gles landsbygd. De som bäst känner till landsbygdens villkor och förutsättningar är rimligtvis de som lever och verkar där. Förhållandena skiljer sig också högst betydligt i olika landsändar, kanske främst beroende på avståndet till närmaste centrum för samhällsservice, men även andra faktorer spelar in, som klimat och infrastruktur. Att vara ensam ledamot från Norrland är att få ett tungt ansvar på sina axlar, hur duktig denna ledamot än är. Kommittén måste därför se till att inhämta information från många sakkunniga i Norrland, både från näringsliv, kommuner och ideella krafter, för att kompensera den skeva geografiska sammansättningen något.

För den svenska välfärdens skull måste alla delar av landet ges möjligheter att utvecklas. Landsbygd och gles landsbygd lever med helt egna villkor och förutsättningar för utveckling och tillväxt jämfört med större orter och städer, och det behövs en sammanhållen landsbygdspolitik för att tillgodose människors behov av jobb, välfärd och en god livsmiljö.

Vi på Norrlandsförbundet förväntar oss bra förslag från kommittén som sedan genomförs, åstadkommer förändring och förbättrar landsbygdspolitiken Det är därför av största vikt att alla olika aspekter kring landsbygden vägs in.

Norrlandsförbundet kräver att Norrlands specifika förutsättningar får ett rättvist utrymme i kommitténs arbete. Det är viktigt för hela Sverige!

Norrlandsförbundets styrelse:

Ewa Back, ordförande

Kenneth Nilshem, vice ordförande

Anita Gustavsson, Norrbotten

Stefan Tornberg, Västerbotten

Susanne Wallner, Jämtland

Agnetha Alenius Madsen, Västernorrland

Gunnar Olsson, Gävleborg

Anders Öberg, Norrbotten

Hans-Olof Mårtensson, Västerbotten

Jim Salomonsson, Jämtland,

Sig-Britt Ahl, Västernorrland

Jenny Breslin, Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons