Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grunden lagd för en bättre värld

Annons

FN:s 193 medlemsländer har enats om en ny plan för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet "Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development" antogs den 2 augusti i New York. Därmed har världens länder nu lagt grunden för en fortsättning på det arbete för en bättre värld som inleddes vid millennietoppmötet år 2000.

Det finns all anledning att välkomna överenskommelsen som är resultatet av flera års tuffa förhandlingar. Den nya agendan bygger på FN:s åtta millenniemål men går längre eftersom den också adresserar orsakerna till fattigdom och samtidigt tar nödvändiga miljöhänsyn.

Jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter återkommer på flera ställen i dokumentet. Här finns bland annat krav på att stoppa barnäktenskap och könsstympning. Att dessutom SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) finns med, om än med en något försvagad skrivning, är glädjande mot bakgrund av att de länge har mött hårt motstånd i det internationella samarbetet. Sverige och andra länder har här gjort ett viktigt arbete.

Dokumentet från New York beskrivs som en överenskommelse för människor, planeten och för välstånd, fred och partnerskap. Mänskligheten ska befrias från fattigdomens tyranni, skriver länderna och understryker att hållbar utveckling förutsätter att fattigdomen utrotas i alla dess former. Respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och icke-diskriminering är andra viktiga inslag.

Den nya agendan är anpassad till en modern värld. Den innehåller krav på infrastruktur och hållbar industrialisering samt på hållbar tillväxt och schysta arbetsvillkor. Ungdomsarbetslöshet och kvinnors ekonomiska villkor nämns särskilt. Det uppmuntrar också till ett nära samarbete med näringslivet.

Den nya utvecklingsagendan omfattar 17 mål och 169 delmål för att utrota fattigdom och bekämpa ojämlikhet. Under förhandlingarna har regeringar, näringsliv och organisationer konsulterats och överenskommelsen är väl förankrad. Den är också en del av ett bredare arbete som omfattar även utvecklingsfinansiering och det kommande klimatmötet i Paris i december. Senast år 2030 ska de omfattande löftena vara uppfyllda.

Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Millenniemålen har bidragit till stora förbättringar på flera områden men fortfarande återstår mycket att göra.

Det nya dokumentet antas formellt när drygt 150 av världens stats- och regeringschefer samlas i FN-högkvarteret den 25-27 september. Därefter återstår den stora utmaningen, nämligen att leverera vad man har lovat under de kommande 15 åren.

Aleksander Gabelic

Ordförande i Svenska FN-förbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons