Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jordens klimat i fokus

/

Annons

Jordens klimat är en ödesfråga som kräver lösningar på alla politiska nivåer. Klimatmötet i Paris om några månader samlar världens länder för viktiga beslut. Det handlar om att försöka hålla jordens uppvärmning inom två grader, annars blir följderna svåra främst för jordens fattiga länder.

På nationell nivå har regeringen nu lagt sin budget för 2016 som innehåller satsningar som på sikt ska göra Sverige till ett av världens första fossilfria länder.

Vi inleder en storsatsning på upprustning och underhåll av järnvägsnätet. Miljöpartiet kommer inför kommande ny proposition om infrastruktur verka för att dubbelspår på järnvägen Härnösand–Sundsvall–Gävle läggs in i planeringen och genomförs etappvis. Vi välkomnar de triangelspår som nu ska byggas vid Sundsvall för att möjliggöra överförande av inlandsvirket från väg till järnväg. Därmed sänks klimatutsläppen, vägarna körs inte sönder och trafiksäkerheten ökar. Vi ökar i budgeten för nästa år stödet till solceller från nuvarande 50 mkr per år till 390 mkr per år liksom stöd till lagring av egen el. Investeringsstöd införs även i ”klimatklivet” så att bland annat kommuner kan göra konkreta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan till exempel genom satsning på biogas.

Miljöpartiet har i Sundsvall länge verkat för en biogasanläggning vid Korstaverket. Under förra mandatperioden fick Miljöpartiet igenom en stor satsning här i Sundsvall på energieffektivisering av kommunens byggnader, en smart klimatsatsning som bör fortsätta. Satsningen på elbilar och laddstolpar längs Green Highway till Östersund och Trondheim har legat Miljöpartiet varmt om hjärtat.

Sundsvallsområdet var skogsindustrins vagga och sågverken låg tätt längs Alnön och kusten vid förra sekelskiftet. Nyligen kom besked om den stora utbyggnaden av Östrands massafabrik som med biomassa producerar eget elöverskott för elmarknaden. Dessutom värmer Östrand med spillvärme centrala delarna av Timrå.

Under förra mandatperioden fick Miljöpartiet igenom att fabrikens spillvärme även kopplas in på Sundsvalls fjärrvärmenät. Skogen blir även viktig i framtiden som råvara för träbyggande och för fossilfria produkter som kan ersätta plaster. Men skogen är även viktig för biologisk mångfald och ekoturism, som rekreationskälla och som leverantör av frisk luft och rent vatten. Stina Bergström tillsammans med lokala miljöpartister kommer nu 12 oktober att träffa företrädare för SCA och samtala om skogens olika värden nu och i framtiden. Vi kommer även att besöka Sundsvalls kommuns miljökontor för samtal om lokala miljöfrågor såsom gifter i örnar, om den kommande natur- och friluftsplanen som Miljöpartiet initierat och kommunfullmäktige beslutat om tas även upp.

Sundsvall har tack vare satsningar på friluftsliv och folkhälsa hamnat i topp flera år i nationella jämförelser. Det behövs gemensamma satsningar på olika politiska nivåer för att vi alla tillsammans ska klara klimatutmaningen.

Stina Bergström (MP)

Riksdagsledamot, miljö och jordbruksutskottet, talesperson miljöfrågor

Maria Algotsson (MP)

Lokalt språkrör

Angel Villaverde (MP)

Lokalt språkrör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons