Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kampen för heltid forsätter

/
  • 2013 manifesterades det med budskapet 15.52, efter det klockslaget jobbade kvinnorna gratis.

Annons

Internationella kvinnodagen uppmärksammar den historiska kampen för jämställdhet mellan könen, men även de orättvisor mellan män och kvinnor som i dag återstår att bekämpa.

År 2015 har vi fortfarande en starkt könssegregerad arbetsmarknad. De kvinnodominerade yrkena är ofta de mest slitsamma fysiskt, psykiskt och emotionellt. Det ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor tar sig uttryck i inflytandet över det egna arbetet, skillnader i lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är i dag nästan 4 500 kr per månad. Tar vi hänsyn till att kvinnor ofta arbetar deltid är skillnaderna ännu större. Då tjänar en kvinna nästan 8 000 kronor mindre än en man per månad. Var tredje kvinna jobbar i dag deltid, jämfört med var tionde man.

Socialdemokraterna gick till val på att göra heltid till norm i den offentliga sektorn. En halv miljon kvinnor arbetar i dag deltid inom kommunerna. I en undersökning som tidningen Kommunalarbetaren nyligen gjort svarade 44 procent av landets kommuner att de erbjuder rätt till heltid.

I Västernorrland har endast två av sju kommuner, Sundsvall och Ånge, infört rätt till heltid på alla sina arbetsplatser. Från och med i år ska heltid även bli verklighet i Härnösand, som under året ska börja med hemtjänsten. Landstinget Västernorrland har tidigare beslutat om rätt till heltid.

Det finns flera skäl till att kvinnor jobbar deltid. En förklaring är att arbetsgivare inom många kvinnodominerade sektorer inte organiserar arbetet för heltidsarbete. En annan förklaring är att kvinnor generellt tar ett större ansvar för familj och barn, och att barnomsorgen inte är anpassad efter obekväma arbetstider. Inom många yrken uppger också arbetstagare att de inte orkar jobba heltid på grund av för hög arbetsbelastning.

För att komma till bukt med dessa utmaningar vill vi:

· Att heltid ska bli norm på arbetsmarknaden. En rödgrön majoritet tar nu över i SKL, Sveriges kommuner och landsting. Det ger oss nya förutsättningar för att driva igenom heltid som norm i de centrala kollektivavtalen, för verksamhet inom kommunerna och landstingen.

· Att en tredje månad i föräldraförsäkringen reserveras för vardera föräldern, samt att vårdnadsbidraget avskaffas. Detta syftar till att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, främja kvinnors hälsa och verka för ett mer jämställt ansvar för hem och barn.

· Att kvinnors arbetsmiljö förbättras. Regeringen har föreslagit satsningar på arbetslivsforskning med fokus på kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterad ohälsa och på att vidareutveckla förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö.

· Att de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken minskas. Därför har regeringen gett Medlingsinstitutet i uppdrag att närmare analysera lönefrågan ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen kommer även att föreslå att den årliga lönekartläggningen återinförs för att belysa och skapa medvetenhet kring löneskillnader mellan kvinnor och män.

Den feministiska kampen för allas lika rättigheter, möjligheter och makt över sitt eget liv och arbetsliv – oavsett kön – fortsätter.

Elisabeth Strömqvist, ordförande S-kvinnor Västernorrland

Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Åsa Regnér, barn- äldre och jämställdhetsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons