Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinnor missgynnas inom hjärtsjukvården i Västernorrland

/

Annons

Tusentals svenska kvinnor med hjärtsjukdomen förmaksflimmer drabbas varje år av en stroke, många av dem i onödan. Trots att det numer finns moderna mediciner, som kan förebygga två av tre strokefall, står fortfarande nästan hälften av alla kvinnor med förmakslimmer i dag utan ett effektivt skydd mot stroke. De regionala skillnaderna är dessutom omfattande och Västernorrland hamnar på näst sista plats vid Socialstyrelsens öppna jämförelser av vården.

Inom Västernorrlands läns landsting får i dag endast ungefär 58 procent av alla diagnostiserade förmaksflimmerpatienter tillgång till effektiv strokeförebyggande behandling. Det visar Socialstyrelsens senaste öppna jämförelser av vården från 2014. Kvinnor får dessutom mindre behandling än män. Om alla förmaksflimmerpatienter i Västernorrland skulle erbjudas den effektiva behandling som finns, så hade ett fyrtiotal lokala strokefall kunnat undvikas, varje år.

Förmaksflimmer är en av våra vanligaste folksjukdomar och förekommer hos ungefär tre procent av den vuxna befolkningen. Inom Västernorrlands läns landsting räknar man med att ungefär 7 000 är drabbade. Sjukdomen ger en kraftigt ökad risk för att drabbas av stroke och kvinnor är extra utsatta.

Forskning visar att kvinnor löper 18 procent högre risk än män för att drabbas av en stroke vid förmaksflimmer, men får ändå en lägre andel förebyggande, effektiv medicin. En rapport från SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering) från 2013 visar att nära häften av alla svenska kvinnor med förmaksflimmer står utan effektiv behandling.

Samtidigt felbehandlas betydligt fler kvinnor än män med, i det här fallet, ineffektiva läkemedel, som innehåller acetylsalicylsyra och som Socialstyrelsen därför tydligt avråder sjukvården från att använda.

Trots att det under senare år har genomförts flera förbättringar för att minska genusorättvisorna inom hjärtsjukvården kvarstår de fortfarande för patienter med förmaksflimmer – en av de mest utbredda hjärtsjukdomarna som vi har.

Vi på 1,6 miljonerklubben har via den årliga kampanjen Woman in Red arbetat med frågan om att lyfta kvinnors hjärthälsa sedan 2009. Syftet med kampanjen är att informera, skapa opinion och samla in pengar till forskningen för en mer rättvis och bättre hjärtsjukvård i Sverige. Över hela landet kommer 17 olika events att hållas under mars månad och den 12 mars besöker vi Sundsvall.

I år vill vi slå ett extra slag för den kostsamma underbehandlingen inom den strokeförebyggande vården.

Att drabbas av en stroke innebär, förutom stort mänskligt lidande för den som drabbas och dess anhöriga, även en stor kostnad för samhället. Strokevården utgör ett av sjukvårdens dyraste områden och varje enskilt fall kostar, enligt Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvården (januari 2015, remissversion) i genomsnitt 700 000 kronor.

Enligt Socialstyrelsens beräkningar kan samhället minska sina kostnader med drygt 3,2 miljarder kronor under en 20-års period bara genom att erbjuda alla patienter med förmaksflimmer, som uppfyller riskfaktorerna för stroke, en effektiv förebyggande vård.

Vi på 1,6 miljoner klubben anser att alla dessa patienter, oavsett var i landet man bor, bör få tillgång till den effektiva strokeförebyggande behandling som finns i dag och som rekommenderas av såväl Socialstyrelsen som av internationella medicinska expertgrupper.

Dessutom bör sjukvården särskilt uppmärksamma skillnaden mellan kvinnor och män och se till att den snabbt utjämnas. Svensk sjukvård har inte ha råd att fortsätta undanhålla svenska flimmerpatienter det effektiva strokeskydd som i finns tillgängligt.

Alexandra Charles

Ordförande 1,6 miljonerklubben

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons