Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mindre osämja mellan föräldrar ger lyckligare barn

/

Annons

Att vara förälder är den mest ansvarsfulla uppgift man kan ha. Och kanske den svåraste. Man ska framförallt vara ett kärleksfullt stöd och samtidigt sätter gränser för sitt barn på ett respektfullt sätt. Både kramar och ramar. 

Att stödja föräldrar i föräldraskapet betyder ett stöd av barns rätt och ger ett tryggare samhälle för alla. Vi har alla därför mycket att vinna på att samhället gör allt för att stödja föräldrarna i deras viktiga uppgift.

Kristdemokraterna hade framgång under tidigt 90-tal, för ett obligatorium för kommunerna att tillhandahålla familjerådgivning. Många problem kan lösas om föräldrarna kan tala med en person som finns utanför familjen.

Under de senaste åren har vi haft en strategi för stöd i föräldraskapet. Totalt har regeringen satsat 140 Mkr för ett utvecklat lokalt föräldrastöd. För en fortsatt utveckling har länsstyrelserna ett uppdrag att utveckla stödet under tonårstid och en förstudie har presenterats hur familjecentralerna skulle kunna bidra till ett utvecklat föräldrastöd.

Obligatoriet för kommunerna att erbjuda samarbetssamtal i samband med eller efter en separation, har kompletterats med att det tydliggjorts i lagstiftningen, från 1 juli 2014, att samarbetssamtalet även ska omfatta barnets försörjning.

I relationer där föräldrarna befinner sig i djupa långvariga konflikter och där barnen slits mellan föräldrarna och där föräldrarna återkommer i nya utredningar och tingsrättsförhandlingar, behövs nya insatser. Barn riskerar fara illa om konfliktnivån är hög.

Därför tar vi nu ett steg till, att föräldrar och barn i samband med separation ska kunna ges stöd av flera professioner i samverkan, socialtjänst, psykiatri, skola, skuldrådgivningen med flera. I maj i år har regeringen beviljat Allmänna barnhuset medel på en ansökan om att få starta en försöksverksamhet med samarbetsteam i fem kommuner. Försöket ska pågå under 2014 till 2016. Till försöket kommer forskare att knytas. Den kunskap som vinns genom samarbetsteamens arbete ska sedan kunna spridas vidare.

På alla områden där barn berörs är det viktigt att barnen har en egen talan och i synnerhet är det viktigt i samarbetsteamens arbete med föräldrar i svår missämja att barnen blir lyssnade till och delaktiga i beslut som rör dem.

Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Kan en bättre relation byggas mellan föräldrar och barn blir alla vinnare.

Maria Larsson

Barn- och äldreminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons