Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Möjligt med energiomställning

/

Kärnkraftsanhängarna påstår att Tysklands beslut att stänga sina reaktorer kommer att leda till ökad användning av kol och därmed ökad klimatpåverkan. Enligt motsvarigheten till det tyska naturvårdsverket har emellertid stängningen av de första åtta reaktorerna inte föranlett någon ökning av landets koldioxidutsläpp, skriver Per-Olof Erickson, ordförande Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län.

Annons

Kärnkraftreaktorerna har ersatts främst av sol och vind, visar statistik sammanställd av bland annat den tyska kolindustrin och finansministeriet. Kritiker hävdar att det är i stort sett omöjligt att ersätta all kärnkraft i Tyskland med förnybar energi. Förespråkarna för den gröna energin menar dock att det bara är en tidsfråga tills så blir fallet. 2011 installerades lika många solpaneler i Tyskland som alla föregående år tillsammans. Det finns i dag mer än en miljon solcellsanläggningar i landet. Kapaciteten fördubblades alltså på bara ett år. Det betyder att en riktig solig dag så producerar solcellerna i dag lika mycket el som 20 genomsnittliga kärnreaktorer.

Orsaken till att Tyskland kan bygga ut den förnyelsebara energin så snabbt beror bland annat på en särskild lag för ersättning till producenterna av förnyelsebar energi. Regelverket ger producenter av grön energi företräde i kraftnäten. När solen lyser eller vinden viner måste kärn- och kolkraftverken stänga ner och ge företräde för sol och vind. Dessutom är ersättningen per kilowattimme fastställd för 20 år framåt vilket innebär att producenterna vet hur mycket förtjänsten blir. Den säkerheten har gjort att det blivit lätt att få banklån för att bygga förnyelsebar energi. I Tyskland finns fyra stora energikoncerner varav Vattenfall är en, de har alla varit mycket sena att satsa på grön energi. Tillsammans äger de bara 6,5 procent av all förnyelsebar energi i Tyskland. Vanliga hushåll är den enskilt största ägargruppen med hela 40 procent. Resten är uppdelat på bland annat banker och lantbrukare.

Riktigt soliga dagar levererar Tysklands mer än en miljon solcellsanläggningar mer än en tredjedel av landets energibehov. Priset på solceller har de senaste fem åren minskat med 60 procent och beräknas minska fram till slutet av det här decenniet med ytterligare 40 procent. Den massiva utbyggnaden av solceller de senaste åren har lett till strömpriset på börsen sjunkit med så mycket som tio procent. Detta har lett till att den energiintensiva industrin I Tyskland som inte är med och betalar för utbyggnaden av förnyelsebar energi, faktiskt fått billigare ström. För kärnkraftsanhängarna kan det kanske vara svårt att förstå att världens näst största exportnation och fjärde största ekonomi om tio år inte kommer att ha någon kärnkraft. Den tyska energiomställningen pågår dock för fullt. Det finns en positiv anda i landet. Alla talar om den nya gröna ekonomin och om hur i dag fler människor jobbar med förnyelsebar energi än med kol och atomkraft.

Utbyggnaden av förnyelsebar energi subventioneras av staten. Det gör att konsumenterna i ett vanligt hushåll får betala några euro mer i månaden. Ändå visar opinionsmätningar att nära 80 procent av tyskarna tycker att extraskatten är acceptabel eller till och med för låg. Detta i ett land som redan har ett bland Europas högsta elpriser. Det som händer i Tyskland i dag vad gäller energiomställning borde få kärnkraftanhängarna även i Sverige att minska sin oro för ökad klimatpåverkan vid avveckling av den riskabla och ändliga kärnkraften.

Per-Olof Erickson

Ordförande

Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons