Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När alla tar sitt ansvar klarar vi en hållbar tillväxt

/

Annons

Replik på "Utsläpp kan minskas med 113 000 ton", ST 17 juli.

Med en växande ekonomi ökar också transporterna och alla prognoser pekar på att ökningen kommer att ske i en allt snabbare takt. Med anledning av debattartikeln som Lena Nordgren, biodrivmedelexpert på Sekab, skrev den 17 juli, vill vi fylla på debatten kring vad vi tillsammans kan göra och faktiskt gör, för att minska klimatpåverkan inom transportnäringen.

Intresset är stort inom transportsektorn att minska sin klimatpåverkan. Lena Nordgren nämner i artikeln om hur åkerierna jobbar på olika sätt för att minska klimatpåverkan. Det händer mycket bland fordonstillverkarna – effektivare motorer byggs som kan gå på andra typer av bränslen. Lena Nordgren nämner till exempel ED95. Det finns redan olika typer av fossilfria bränslen, HVO100, RME100. Åkerierna jobbar för att samordna transporterna och därmed bli effektivare. Målet är en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Samtidigt vet vi att i vår region sker majoriteten av alla godstransporter med lastbilar.

Persontrafiken på järnväg har under de senaste 25 åren ökat med 60 procent. Motsvarande siffra för godstransporter är endast 20 procent – trots att den sammantagna godsmängden ökat med 60 procent. Godsmängden kommer att öka betydligt mer de kommande 25 åren. Att flytta över långväga gods från väg till järnväg är ett måste och järnvägsbranschen framhäver, med all rätt, sin miljöfördel. Tågoperatörerna jobbar för att öka lönsamheten att köra tåg. Det byggs effektivare lok och smartare vagnar. Det är dyra investeringar och det krävs långa godståg för att få en lönsamhet. Ska du köra på järnväg krävs också lång framförhållning då du måste ansöka om tid på järnvägen ett år i förväg.

Sjöfartsbranschen framhäver sin stora kapacitet – vattenvägen. Sjöfarten är global och 90 % av allt gods transporteras på våra hav. Den stora miljövinsten uppkommer genom att fartygen kan få med sig väldigt stora mängder gods. Svaveldirektivet, som gäller längst Svenska kusten, är omdiskuterat, men det innebär att sjöfartsnäringen jobbar hårt för att minska sin miljöbelastning. Flera LNG-fartyg (naturgas som drivmedel) är till exempel i trafik och andra lösningar testas också.

Samtidigt som de olika transportbranscherna jobbar för att bli mer hållbar ser vi även varuägare som sätter tuffa miljömål där transporterna är en viktig del. Electrolux till exempel är ett globalt företag som finns i 150 länder, har satt som mål att minska sitt klimatavtryck med 50 procent till år 2020.

För att transporterna ska vara effektiva, lönsamma och påverka klimatet så lite som möjligt, måste stat och kommuner planera och bygga infrastruktur som möjliggör att transporterna kan vara hållbara. En transport av en vara består ofta av en lång resa med både fartyg, tåg och lastbil. Det är därför som det är så viktigt att knyta ihop transportslagen vid strategiska platser – en djup hamn som kan ta emot stora fartyg – är en sådan plats.

Vad gör vi i Sundsvall? Sundsvalls Hamn är en djup hamn. Den kan ta emot stora fartyg och är därför en viktig hamn för mellersta och norra Sverige. Att koppla ihop en kombiterminal med en effektiv järnväg till en djup hamn ligger i linje med vad EU och Trafikverk prioriterar. Då går det att använda det transportslag som är bäst lämpad för stunden. Hamnen är idag för liten och ska byggas ut med en containerhamn för att kunna hantera gods i containrar på ett effektivt sätt. Det är ett globalt, standardiserat system och det går att frakta allt från gympaskor till trävaror i dem.

Kombiterminalen i stan ska stängas till förmån för resecentrum och stadsutveckling. Istället ska kombiterminalen flyttas ut till hamnområdet och placeras i anslutning till containerhamnen. Där kommer kombiterminalen kunna ta emot långa godståg och godshanteringen blir effektivare. Nu måste tågen delas och det kostar tid och pengar.

Om infrastrukturen gör det möjligt att frakta på fartyg och järnväg, med goda omlastningsmöjligheter, då blir det också lönsamt för näringslivet att välja det mest hållbara alternativet. En effektivare infrastruktur hjälper våra företag att transportera mer gods men minska miljöpåverkan.

När alla tar sitt ansvar så kan vi tillsammans klara en tillväxt på ett hållbart sätt.

Åke Jonsson

Vd, Sundsvall Logistikpark AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons