Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Offentlig upphandling behöver skapa mer konkurrens i Västernorrland

Annons

Vismas nyligen publicerade upphandlingsbarometer avslöjar obalanser som borde ifrågasättas både av offentliga köpare och deras leverantörer. En av flera negativa trender är att upphandlingarna har blivit för stora, skriver Daniel de Sousa, vd för Visma Commerce, som administrerar en majoritet av landets upphandlingar.

Det genomsnittliga antalet anbudsgivare i offentliga upphandlingar minskade under 2013 med 12 procent jämfört med året innan. Västernorrland följer trenden, med en minskning av det genomsnittliga antalet anbudsgivare med 22 procent. Minskningen i Västernorrland kan äventyra principen för hur inköp av varor och tjänster med offentliga medel ska gå till.

Syftet med upphandlingsreglerna är att använda skattepengar effektivt, motverka korruption och samtidigt möjliggöra för så många aktörer som möjligt att ta del av de offentliga inköpen. För att detta ska fungera krävs öppenhet och enkelhet, två parametrar som få i dag skulle förknippa med offentlig upphandling.

Under 2013, det senaste statistikåret, publicerades offentliga upphandlingar till ett uppskattat värde av 600 miljarder kronor, fördelade på knappt 20 000 upphandlingar. Trots att de möjliga uppdragen handlar om stora summor deltog i snitt bara 4,7 företag per upphandling. Året innan var det genomsnittliga antalet 5,4, en minskning med 12 procent på ett år.

Flest upphandlingar görs av naturliga skäl i storstadsregionerna, men när antalet upphandlingar mäts per 100 000 invånare visar det sig att storstadslänen hamnar i bottenskiktet. En möjlig förklaring till de här regionala skillnaderna är att upphandlingarna i storstäderna inte delas upp i mindre delar i lika stor omfattning som i övriga delar av landet.

Det län som placerar sig högst i den senaste upphandlingsstatistiken är Jämtland, med 54 procent fler upphandlingar per 100 000 invånare än genomsnittet i landet.

Jag vill med den här debattartikeln uppmana offentlig sektor att ta ett krafttag för att skapa bättre förutsättningar för ökad konkurrens och bättre affärer. För att detta ska bli möjligt krävs att de som upphandlar:

– Har en ökad dialog med möjliga leverantörer innan upphandlingen och följer upp att avtalen efterlevs när upphandlingen är genomförd

– Delar upp stora upphandlingar i fler delar och gör det möjligt för mindre företag att delta

– Förenklar administrationen med elektroniska lösningar

Min förhoppning är att framtida statistik kommer att visa fler och mindre upphandlingar samt ett ökat antal företag som deltar i upphandlingarna. Det kommer både samhället och näringslivet att tjäna på.

Daniel de Sousa

Vd för Visma Commerce

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons