Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ögonsjukvården i stor fara

Annons

Många ögonpatienter har noterat att väntetiderna till läkar- och sköterskebesök har ökat markant det sista året. Jag vill härmed försöka förklara orsakerna, och ge en bild av situationen vid ögonkliniken idag.

Under sjukhusdirektör Sigbjörn Olofssons ledning genomfördes våren 2010 stora organisationsförändringar inom landstinget, enligt konsultbolaget Mantecs förslag . Syftet var att nå ekonomisk balans.

Ögonklinikens sköterskebemanning reducerades med 30 procent och samtliga underskötersketjänster togs bort. Antalet sekreterartjänster reducerades också markant, och ett skrivcentrum bildades med syfte att renodla och effektivisera skrivandet av patientjournaler. Ögonkliniken slogs ihop med infektions-, hud- och lungkliniken, och kallades IHLÖ-kliniken med en verksamhetschef för samtliga fyra kliniker.

Efter sommaren 2011 har ögonkliniken brutits ut från fyrklövern och blivit en egen klinik med en tillförordnad verksamhetschef.

Ögonklinikens läkarbemanning är kraftigt reducerad och allt fler läkare söker sig ifrån kliniken, Det finns flera olika skäl till denna negativa spiral.

Ögonsjukvårdens hela verksamhet är poliklinisk, och all utredning, behandling och så gott som alla operationer sker i öppen vård. Vårdplatserna togs bort för länge sedan, och den medicinska utvecklingen har inneburit att allt fler patientgrupper kan behandlas idag. Det nya läkemedlet Lucentis vid behandling av vissa åldersförändringar i gula fläcken, svullnad i gula fläcken vid diabetes och proppar i ögat, är exempel på helt nya patientgrupper som tar plats och kräver resurser.

Ögonsjukvården har enligt vår mening redan för länge sedan genomfört det stora förändringsarbete som kan spara pengar. En kraftig reduktion av personalstaten leder därför till omedelbara negativa effekter i själva verksamheten med förlängda väntetider och patientskador som följd.

Teamarbetet mellan läkare och ögonsköterskor fungerar inte längre, och läkarna får använda sin tid till andra arbetsuppgifter i stället för till patientarbete. Undersköterskornas arbete utförs av ögonsköterskor, vilket innebär att ögonsköterskornas specifika mottagningsverksamhet med till exempel tryck- och synfältskontroller vid grön starr samt ögonbottenfoto vid diabetes, inte kan bedrivas som tidigare. Allvarlig permanent synnedsättning kan uppstå till följd av förlängda väntetider till återbesök för dessa kronikergrupper, vilket är fullständigt oacceptabelt.

Också grå starr operationerna drabbas, då operatören är helt beroende av assisterande personal för att genomföra en operation.

Sent om sider är ögonklinikens ombyggnation beviljad med start efter sommaren 2012. Kliniken skall äntligen få en samlad verksamhet med egna operationssalar på plan 7, en ombyggnation som skulle ha gjorts för minst tio år sedan.

I dag finns det 5,5 ögonspecialisttjänster och en ST-läkare vid kliniken, efter årsskiftet finns troligen endast 3,5 specialister i tjänst, varav en tjänstgör i Härnösand. Kliniken är beroende av dyra stafettläkare och externa avtal med bolag, och regionvårdskostnaderna har ökat markant. De läkare som arbetar kvar vid kliniken har en alltför stor arbetsbelastning i dag, och räcker inte alls till för patienternas behov.

Klinikens budgeterade läkarbemanning för att klara ögonsjukvården för Sundsvall-Härnösands befolkning, är tio specialistläkare och fyra ST-läkare under utbildning.

Färdiga ögonspecialister är näst intill omöjliga att rekrytera i dag, och därför måste yngre läkare fångas in och utbildas medan äldre kollegor finns kvar för att handleda. Med rådande bemanning flyr även ST-läkarna till andra sjukhus, då handledning är svår att upprätthålla.

Den begränsade läkar- och sköterskebemanningen innebär att utlokaliserade kandidater från läkarutbildningen i Umeå inte kan tas emot och handledas på ögonkliniken.

Vad finns att göra i denna förtvivlade situation?

- Ögonklinikens förhoppning är, att ledningen - i slutänden är det våra politiker – förstår och tar till sig signalerna från verksamheten, så att sköterskebemanningen kan återställas snarast.

- Antalet sekreterare bör ses över, så att Socialstyrelsens krav angående utskrivna diktat kan uppfyllas.

- Alternativet är en begränsning av ögonsjukvårdens uppdrag, där våra politiker tar ställning till hur utbudet av ögonsjukvård skall se ut i vårt landsting.

Om kliniken skall göra avsteg från nationella riktlinjer och vårdprogram på grund av personalbrist måste vi få klara besked uppifrån.

- Fördelningen av resurser för ögonsjukvård i länet bör ses över, så att en rättvis och jämlik vård kan ges inom hela landstinget.

- Fortsatta försök att rekrytera färdiga ögonspecialistläkare och yngre ST-läkare pågår.

- Ögonkliniken arbetar fortlöpande med förbättringsarbete för att uppnå bästa möjliga effektivitet i mottagnings- och operationsflödet. Efter ombyggnationen kommer den samlade ögonkliniken att få förutsättningar för bättre patientflöde och bättre logistik.

För patienterna finns flera möjligheter:

- De kan söka till sin vårdcentral. Remiss eller telefonkontakt med ögonkliniken om behov finns.

- Vid stor synförsämring kan kan man gå till optiker för synundersökning och tryckmätning. Remiss kan utfärdas till Ögonkliniken vid behov.

-Man får söka privat vård eller ringa ögonmottagningen i Sollefteå eller

Örnsköldsvik.

-Vi vädjar också till alla patienter att komma på planerade besök när vi kallar er! Tyvärr får vi många återbud med kort varsel, samt uteblivna patienter som inte bokar av sin tid. Vi hinner då inte kalla in en annan patient och läkartiden står outnyttjad.

Till sist ber vi om förståelse för svårigheten att komma fram på telefon. Orsaken är den låga sköterskebemanningen, som gör att vi inte kan avsätta två sköterskor till telefonrådgivning varje dag. De förlängda väntetiderna innebär tyvärr att många patienter ringer och frågar om tid för undersökning.

Med förhoppningar om en bättre framtid för ögonsjukvården!

Christina Öberg

Till förordnad verksamhetschef

Ögonkliniken Sundsvall-Härnösand

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons