Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökad samverkan ger bäst förutsättningar

Annons

Vi socialdemokrater har som mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Det innebär i praktiken en halvering av dagens nivåer. Vi är övertygade om att det är möjligt. Det är främst i näringslivet de nya jobben växer fram och då måste vi se till att företagen får bra villkor att verka i. En säker tillgång till energi till konkurrenskraftigt pris ser vi som en av de viktigaste förutsättningarna för stora delar av vårt näringsliv. Inte minst i vår egen region, i Sundsvall och Västernorrland är detta tydligt.

Vår utgångspunkt är att trygga en energiförsörjning som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Vi ser stora möjligheter att skapa jobb och stärka näringslivets konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet.

I stället väljer regeringen att genomföra en politik som vilar på en skör riksdagsmajoritet och som har sitt enda fokus på kärnkraften. Vi tror att Sverige behöver en energimix som är hållbar och konkurrenskraftigt över tid. Därför vill vi bredda den energipolitiska debatten till att omfatta hela energiförsörjningen. Vi måste ha klart för oss hur energibehovet och konsumtionsmönstren kommer att utvecklas i framtiden, innan vi börjar diskutera hur energin ska produceras. Att fackförenings- och arbetsgivarorganisationer, som exempelvis IF Metall och Svenskt Näringsliv, instämmer i vårt krav att utreda energibehovet kan bara ses som ett stort underbetyg för regeringens energipolitik.

Den ensidiga energiöverenskommelse som finns mellan de borgerliga partierna är varken långsiktig eller trovärdig. Därför underkänns den av såväl näringslivet som energibranschen.

Vi socialdemokrater har sedan länge bjudit in till blocköverskridande samtal för att få till stånd en långsiktigt hållbar energipolitik. Det är det enda sättet att skapa den nödvändiga stabilitet som möjliggör avvägda investeringsbeslut för såväl energiproducenter som övriga näringslivet.

Våra ingångsvärden inför sådana förhandlingar är värnandet av fortsatta investeringar i förnybara energikällor, energieffektiviseringar och leveranssäkra elnät.

Bara genom ökad samverkan kan vi skapa de bästa förutsättningar för framtidens energiproduktion, klara klimat- och miljöutmaningarna och bibehålla svensk industris konkurrenskraft. Så skapar vi en av de viktigaste förutsättningarna för framtidens jobb i Västernorrland och i Sverige.

Ingemar Nilsson (S)

Riksdagsledamot

Arianne Sundman (S)

Ledamot i styrelserna för Sundsvall Energi och Sundsvall Elnät

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons