Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Okunskap och ignorans äventyrar vården

/

Annons

Förslaget att lägga ned Sollefteå sjukhus operativa verksamhet innebär i princip en fullständig nedläggning av ortopedin, kirurgin, kvinnokliniken, BB och dessutom kommer det att bli svårt och dyrt, för att inte säga omöjligt att behålla kompetens inom narkos och intensivvård, då narkosläkare och sköterskor är hårt knutna till den kirurgiska verksamheten. Även mottagningsverksamhet inom ovannämnda specialistområden får anses vara hotat. Vilken kirurg, ortoped och gynekolog skulle enbart vara intresserat av mottagningsbesök utan operationer respektive utan förlossning? Vad händer med patienterna tillhörande dessa specialistområden och barnmedicin utanför kontorstiden?

Det finns en betydande risk att Sollefteå blir utan kompetens inom ortopedi, kirurgi, gynekologi, narkos och barnmedicin. Utbildningsverksamheten, läs at-läkare, som är beroende av en fungerande kirurgi/ ortopedi kommer att försvinna. Det är i dagsläget till stor del at-läkare som bemannar akutmottagningen.

Vem ska ersätta kompetensen av de nedlläggningshotade specialistområdena lokalt i Sollefteå. Primärvården i Sollefteå har 1 ordinarie distriktsläkare på 9½ tjänster. Det råder även läkarbrist på de andra hälsocentralerna i området. Medicinklinikens specialister och blivande specialister är inte tillräckliga för att bemanna akutmottagningen och saknar kompetensen inom ovannämnda områden.

Det sägs att medicinkliniken ska vara kvar men även denna drabbas hårt av de andra specialisternas frånvaro, i synnerhet narkosens. Patienter med akuta, livshotande tillstånd till exempel med svår andningssvikt kan därför inte längre behandlas i Sollefteå, liknande gäller svår hjärtsvikt med eller utan hjärtinfarkt och mycket allvarliga infektionssjukdomar. Även hjälp vid enklare åtgärder kommer inte att finnas längre, som till exempel sövning i samband med röntgen eller elstötsbehandling av hjärtrytmrubbningar. Det rör sig här inte om enstaka patienter utan utgör en vanlig del av vår dagliga verksamhet inom internmedicinen. Liksom för kirurger utan operation är det för internmedicinare utan tillgång till fungerande narkos- och intensivvård omöjligt att upprätthålla kompetensen inom viktiga områden inom den akuta internmedicinen och kardiologin. Kvaliteten och säkerheten inom medicinområdet kommer att försämras. Det här leder till läkaravgånger även inom internmedicinen.

Konsekvensen av det hela blir alltså inte bara en avveckling av den operativa verksamheten i Sollefteå med alla sina följder, utan även att försörjningen av befolkningen avseende medicinska sjukdomar är hotad, läs hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, allvarlig infektionssjukdom, allvarligt diabetesinsjuknande, njursvikt mm.

Hur blir det då med patientomhändertagande i framtiden? Vi förstår inte hur det kraftigt ökade vårdbehovet framför allt i Sundsvall ska tacklas med de aktuella förslagen särskilt med tanke på redan rådande överbelastning på akutmottagning, vårdavdelningar samt personalbristen där.

För dig som patient kan det bli så här:

Du får åka med ditt barn från Junsele till Sundsvall när det har slagit huvudet och man vill göra en bedömning avseende hjärnskakning. Eller så får du åka dit när du har brutit ett ben, ska opera det och återigen när du ska träffa ortopeden för kontroll om några dagar/ veckor, eller så måste du åka till kirurgen innan och efter du har opererat gallblåsan. Kanske har du skurit dig i handen och det behöver sys, då behöver du köra förbi Sollefteå direkt till Sundsvall eller Örnsköldsvik. Även du med prostatacancer kan sätta dig i mottagningskorridoren på Sundsvalls sjukhus när det är dags för kontroll, eller på akutmottagningen där när din urinkateter inte fungerar nattetid. När du får cykelstyret i sidan och mjälten spricker eller du får mycket allvarliga andningsproblem ska du vara glad om det är ljust ute så du når till Länssjukhuset innan det är för sent.

Vilka råd ger tjänstemännen dig som har barn med svår astma, pseudokrupp, feberkramp eller med akut blindtarmsinflammation? Ska föräldrar med barn som har en svår kronisk sjukdom bosätta sig direkt i Sundsvall nu?

Det här är kort och drastiskt sagt de möjliga konsekvenser man vill utsätta dig för om du är bosatt i Ångermanland.

Som skillnad till Norrbotten och Dalarna finns Sollefteå sjukhus fortfarande kvar som en välfungerande sjukvårdsresurs.

Vi kan knappast föreställa oss att vi kommer att spara någonting på förslaget som tjänstemännen har presenterat. Det är inte säkert att unga skattebetalare kommer stanna innanför länets gränser och flytta till Medelpad när de inser att de får sluta med sitt jobb på Sollefteås eller Örnsköldsviks sjukhus respektive förlorar den tryggheten som sjukhusens närvaro ger i nuläget. En äldre befolkning med sina sjukdomar måste ge sig ut på långa resor om de vill/ måste få vård. Ambulanssjukvården och transport i övrigt kommer att bli mycket viktig.

Förslaget är i likhet med tidigare beslut, som fattats av tjänstemän och landstingspolitikerna, förhastat, då de inte är beredda att se alla konsekvenserna av det. Man får hoppas att inte bedömningsverktyg som DRG har använts för att beräkna ekonomiska förändringar på grund av brister som en sådan mätning medför.

Sannolikt ger förslaget inte någon som helst positiv effekt för dig som bor i Västernorrland oavsett om det är i Medelpad eller Ångermanland.

Med hänsyn tagen till våra ekonomiska resurser tycker vi att det idag ges bra vård på våra tre sjukhus och vi vill gärna ytterligare förbättra och utveckla den. Kloka beslut ger en möjlighet att göra vården mer kostnadseffektiv. Vi tror att man kan bromsa kostnadsutvecklingen i och med att man tar hänsyn till lokala förutsättningar i kombination med länsgemensamma samarbeten, sådana har redan idag påbörjats inom bland annat hjärtsjukvården och njurmedicin. Det finns säkert fler möjligheter om landstiget skulle satsa på dialog och fråga de som jobbar på golvet.

Personalen och verksamheten på de olika sjukhusen i länet kan inte jämföras och förflyttas som legobitar. Tjänstemannaförslaget är baserat på okunskap om hur sjukvården fungerar i allmänhet och i synnerhet på länets tre sjukhus. Just nu finns enbart ett toppstyrt förslag utan lokalkännedom, utan hänsyn till patientens, medborgarens och medarbetares perspektiv.

Tjänstemännens okunskap och ignorans äventyrar vården och ekonomin i Västernorrland.

Michael Zart, Helena Toss, Anna Mikaelsson, Hendrik Swanepoel, Joakim Olsson, Daniel Hagström, Elisabet Hagström, Milan Vosvrda, Lars Mikaelsson, Ingrid Fagerström, Ingrid Olsson Liljenberg, Tania Engblom, Anders Gerdin, Bo-Göran Widman, Per Carlehed, Elenor Andersson, Radek Wojtowicz, Anna Mellberg Henriksson, Mårten Svensson, Jonas Norrby, Mats Åström, Britta Björsell, Agnieszka Kilianska, Pia Lundin, Ann Edholm, Rose-Marie Söderquist, Anders Setterqvist.

Läkare på Medicin, Kirurgen, Ortopeden, Narkosen, Barnmedicin och Hälsocentralen samt enhetschefer på mottagning, avdelning 15, 16 och IVA, Sollefteå Sjukhus.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons