Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rättvisa regler är lösningen

Annons

Replik på Marita Ulvskog med fleras debattinlägg "Åkare konkurrerar på olika villkor", ST 17 juni.

Skribenterna föreslår ett antal olika åtgärder för att komma tillrätta med lagbrott och fusk inom åkerinäringen, och hävdar att Transportföretagen inte tar problemen på allvar. Ett märkligt påstående då vi har uppvaktat samtliga regeringar i frågan sedan 1998 då socialdemokraten Ines Uusmann var kommunikationsminister. Intresset har dock varit svalt fram till dess att förra regeringen vidtog ett antal åtgärder i rätt riktning.

Den viktigaste förklaringen till dagens problem är inte felaktiga regler. Tidigare har sanktionsmöjligheterna varit för begränsade, men givet att kännbara avgifter och klampning nu införts finns verkningsfulla medel för att förbättra villkoren. Det som saknas är framförallt personal och resurser för att bevaka och sanktionera överträdelser. Fler poliser krävs, liksom åklagare som kan och prioriterar frågorna.

Ansatsen i artikeln är god – att vilja komma till rätta med de problem som fortsatt finns på åkerimarknaden. Tyvärr föreslås två åtgärder som riskerar att stjälpa snarare än hjälpa såväl åkerinäringen som konkurrenskraften för hela Sverige.

Det ena är att regeringen ska införa en vägslitageavgift. Det stora problemet med förslaget är den utredning som nu är tillsatt har som syfte att höja skatterna för vägtransporter. I direktivet står det förvisso att avgiften beroende på utformningen skulle kunna öka möjligheterna till kontroll av regelefterlevnaden i stort bland de aktörer som utför tunga vägtransporter. Huvudsyftet är alltså inte förbättrad regelefterlevnad och kontroll, enligt direktiven är det fullt möjligt att detta inte ens uppnås med avgiften. Det står heller inget om hänsyn till industrins konkurrenskraft eller en förbättrad konkurrenssituation för svenska åkerier. Klart utsagt är dock att avgiften är till för att öka pålagorna för branschen. Något som riskerar att minska inte bara svensk tillväxt och konkurrenskraft, utan också möjligheterna att utveckla åkerinäringen.

Den andra allvarliga punkten är att författarna ger en felaktig bild av utstationeringsdirektivet. I direktivets hårda kärna finns reglerat vilka förutsättningar som gäller vid utstationering och dessa ger utstationerade långtgående rättigheter avseende bland annat löner. Problemet är inte att det saknas rättigheter, utan att kontrollen av efterlevnaden är för begränsad.

Sammantaget innebär förslagen högre skatter och ökad regelbörda snarare än en sund och konkurrensmässig situation. Detta vill man kompensera genom inskränkningar av den fria rörligheten.

Transportföretagen är av den bestämda uppfattningen att konkurrens är bra. Det utvecklar företagen, stärker konkurrenskraften och gör det billigare för konsumenten. I slutänden gör det oss alla rikare. Men konkurrensen måste ske på lika villkor. Här finns ett omfattande och viktigt arbete kvar att göra. Men lösningen är inte ytterligare sten på börda för utsatta branscher utan rimliga och rättvisa regler som gäller lika för alla och som följs upp av lagvårdande myndigheter.

Peter Jeppsson

vd Transportföretagen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons