Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen tar endometrios på allvar

Annons

Replik på Désirée Pethrus och Britt-Mari Brynielssons debattinlägg "Endometrios - en folksjukdom som måste tas på allvar", ST 16 juni.

Debattörerna skriver att endometrios innebär stora besvär för de drabbade, såväl fysiskt som psykiskt, och att trots det vittnar många kvinnor om att det ofta är svårt att få förståelse för sjukdomen och adekvat behandling inom hälso- och sjukvården. Jag delar Pethrus och Brynielssons mening om att detta inte är acceptabelt. Alla patienter, oavsett kön, ska bli bemötta på ett respektfullt sätt och få del av hälso- och sjukvården på jämlika och jämställda villkor.

Kvinnors hälsa är ett angeläget område för oss som feministisk regeringen. I den budget som regeringen lagt fram satsar vi därför 200 miljoner kronor i år på att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Åren 2016-2019 uppgår satsningen till 400 miljoner kronor per år. Detta är en viktig satsning, inte minst ur en jämställdhets- och jämlikhetssynpunkt. Därför är det förvånande att Kristdemokraterna sa nej till satsningen i sitt budgetalternativ. Varför Kristdemokraterna inte står bakom satsningar på kvinnors hälsa, och därmed verkar för en mer jämlik och jämställd vård, är något Pethrus och Brynielsson gärna kan få svara på.

Debattörerna påstår också felaktigt att jag inte hade några svar när de frågat mig om vad regeringen gör gällande endometrios. Samarbetsregeringen gav tidigare i år Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för god vård för långvariga sjukdomar som berör många människor, eller andra allvarliga sjukdomar där vården tar stora resurser i anspråk. Socialstyrelsen har nu inom ramen för det regeringsuppdraget inlett en förstudie om tre kroniska sjukdomar, varav endometrios är en. Förstudien är viktig eftersom det ger Socialstyrelsen möjlighet att närmare undersöka vilka behoven är och vilka insatser som skulle kunna förbättra vården för patienter som drabbats av endometrios.

Slutligen vill Pethrus och Brynielsson att jag ska verka för att formellt klassa endometrios som en folksjukdom. Det är svårt, inte minst för att en sådan formell klassning inte existerar. Men det ska inte heller vara nödvändigt – alla, oavsett kön, ska ha tillgång till en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård.

Gabriel Wikström (S)

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons