Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Risk för stora skador på länets granskog

/

Annons

Risken för att granbarkborren angriper växande frisk granskog är överhängande nu och nästa år. Skogsstyrelsen uppmanar skogsägarna att aktivt följa utvecklingen. Fortsatta insatser kombinerat med stormsäkrande åtgärder kan minska risken för framtida angrepp.

2013 fälldes elva miljoner kubikmeter skog i samband med stormarna Hilde och Ivar. Bara Ivar fällde lika mycket skog som normalt avverkas på 1,5 år i det stormdrabbade området. Mycket av det stormskadade virket har tagits ut från skogen, men fortfarande ligger nära en halv miljon skogskubikmeter granvirke kvar i östra Jämtland, Medelpad och Ångermanland.

Granbarkborren är en insekt som kan orsaka stora skador. Främst förökar den sig i färska granvindfällen, men den kan även angripa växande granskog. Förra årets varma sommar och den rikliga tillgången på färska vindfällen gav ovanligt många övervintrande granbarkborrar som svärmar nu. Ligger vindfällen kvar i sommar kan granbarkborrarna bli än fler – vilket ökar risken för att de angriper växande skog. I takt med att vi får ut vindfällena ökar förvisso risken för angrepp på växande skog i år, men i gengäld minskar deras möjlighet att föröka sig. Det ger färre borrar nästa år – vilket är det som behövs för vända den negativa utvecklingen.

Uppskattningsvis förstördes värden för ett par miljarder kronor i samband med de båda stormarna. Motar vi inte granbarkborren ökar den ekonomiska förlusten ytterligare.

Därför är det viktigt att vara observant nu när insekten börjar svärma. Fortsätt ta bort färska vindfällen och håll ett extra öga på äldre granskog som står kvar där stormarna drog fram. Även om man tagit ut vindfällen under höst och vinter kan man drabbas. Årets övervakning av svärmningen i länet är viktigare än någonsin. Den möjliggör för länets skogsägare att vecka för vecka på vår webbplats följa när och hur granbarkborren svärmar. Där finns också råd om hur man kan agera om skogen drabbas av angrepp i vår. Skogsstyrelsen vill uppmana skogsägarna att aktivt följa utvecklingen och vara beredda ifall skogen angrips.

Vi behöver också fortsätta det mer långsiktiga arbetet med att stormsäkra och göra den framtida skogen mer tålig – det förhindrar också framtida spridning av granbarkborren. Framförallt handlar det om röjning och tidig gallring, som båda gör skogen mer stormsäker. Det beror på att de stammar som blir kvar blir starkare och mer motståndskraftiga mot vind. Förvisso blir skogen, de första 3-5 åren efter en gallring, känslig för stormskador men därefter blir den tåligare. Efter stormarna de senaste tio åren har vi sett att gallrad skog som är under 20 meter klarar sig betydligt bättre när det blåser ordentligt. Gallra därför inte äldre granskog och inte bestånd som blivit högre än 20 meter. Låt inte heller granbestånden bli för gamla. Gammal gran blir mottaglig för röta och är därmed mer stormkänslig.

Det är också viktigt att välja rätt trädslag. Att plantera gran på mark som egentligen är lämpad för tall ökar risken för angrepp av granbarkborre. Likaså visar studier efter Gudrunstormen i Småland att en blandning av löv- och barrträdslag kan skapa större tålighet mot stormskador.

Aktiva åtgärder nu kan minska risken för skador i nutid och ett framsynt arbete för stormsäkrare skogar kan mota granbarkborrens härjningar i framtiden.

Vanja Strand

Distriktschef, Skogsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons