Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samarbete stärker Sundsvall som kunskapsstad

/

Annons

I dagarna har höstterminen vid Mittuniversitetet börjat. I Sundsvall startar över 2 500 studenter sina studier, 1 200 av dem på campus. De kommer från stora delar av landet och vi hälsar dem varmt välkomna med en förhoppning om att fler ska kunna stanna och arbeta i regionen efter studierna.

Det ligger en stor potential i att bli ännu bättre på att ta tillvara den kraft som ny och välutbildad arbetskraft betyder för utvecklingen av Sundsvallsregionen. Ett ännu tydligare samarbete mellan universitet och samhälle är en förutsättning för att nå en positiv utveckling, därför arbetar vi aktivt för att skapa sådana förutsättningar.

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet startade nyligen ett långsiktigt strategiskt samarbete för att utveckla Sundsvallsregionen. En ökad attraktivitet för att rekrytera arbetskraft och studenter och att lyfta fram Sundsvall som kunskapsregion regionalt, nationellt och internationellt är några av syftena.

Samarbetet ska stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och samhälle. Mittuniversitetets spetskompetens inom flera forskningsområden ska kombineras med relativt ny forskning som är särskilt relevant för Sundsvallsregionens behov. Vi vill också illustrera och demonstrera hur forskning kan bidra till utveckling inom kommunala verksamhetsområden. Genom att föra samman forskning och praktik ges ny kunskap som skapar värde och nytta för studenter, företag och organisationer.

I samarbetet kommer olika projekt och samarbeten att stöttas framförallt inom områdena, ”IT – en resurs för utveckling” och ”Kompetens för resurseffektivitet”, men även andra inriktningar kan vara aktuella. Ett konkret exempel är arbetet för att knyta den lokala IT-branschen ännu närmare universitetet. Uppdraget är att förstärka arbetslivsanknytningen i IT-utbildningarna i Sundsvall och knyta den regionala IT-branschen närmare utbildningarna. Det ska underlätta rekryteringen av studenter och bidra med kompetens till den regionala arbetsmarknaden inom IT som har ett uttalat rekryteringsbehov. Studenterna har också behov av att skapa nära kontakter med arbetslivet i form av exempelvis praktikplatser och examensjobb, något som gynnas av en närmare samverkan.

Det långsiktiga samarbetet kommer också att bli en del för att nå Sundsvalls kommuns mål i hållbara tillväxtstrategin, RIKARE. Här vill vi skapa en bredare samverkan i forskningen där våra gemensamma styrkor för en ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling lyfts fram.

Att koppla universitet, näringsliv och offentliga organisationer närmare varandra är en framgångsfaktor för en kunskapsdriven utveckling och tillväxt. Så vi vill uppmana företagare och företrädare för offentliga organisationer att använda kraften i universitetet och kraften i välutbildade studenter och söka samarbeten. Genom att fokusera på gemensamma styrkeområden tar vi ansvar för utvecklingen av Sundsvallsregionen.

Anders Söderholm

Rektor, Mittuniversitetet

Stefan Söderlund

Kommundirektör, Sundsvalls kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons