Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samverkan ökar tryggheten och minskar kriminaliteten

/
  • Ett långsik­tigt strategiskt arbete är den stora framgångsfaktorn bakom att kriminaliteten minskat i Sundsvall, framhåller skribenterna.

Annons

Det i bred samverkan, strategiskt målmedvetna arbetet inom Sundsvalls kom­ mun med att tryggheten ska öka och kriminaliteten ska minska bär frukt.

Trygghetsrådet i Sundsvalls kommun och de 14 lokala trygghetsgrupperna i lokalsamhället i kommunen arbetar långsiktigt med olika projekt i syfte att successivt öka tryggheten. I detta arbete är alla viktiga, frivillig organisationer, föreningslivet, näringslivet och inte minst den enskilda medborgaren.

Att delta i trygghetsvandringar i lokalsamhället för att tillsammans kunna identifiera problemområden, att aktivt delta i grannsamverkan, att delta i för­äldravandringar eller andra positiva projekt är mycket viktigt för att öka tryggheten i lokalsamhället.

Att engagera sig i frågor som berör lokalsamhället där man bor i är att verklig­en ta ansvar och göra skillnad. Det är sedan tidigare känt, genom olika former av trygghetsundersökningar, att det är tryggt att bo och vistas i Norrland, så även i Sundsvalls kommun. Vid senaste trygghetsundersökningen som Polisen och Sundsvalls kommun tillsammans genomförde under 2013, var Sundsvalls kommun den kommun som var den tryggaste i landet då man utgår från be­ folkningsmängden!

Trygghetsrådets uppfattning är att vi nu ska fortsätta att tillsammans utveckla vår samverkan på olika plan i kommunen och att denna samverkan fortsätter att leda till aktiva åtgärder i frågor som gör att medborgare fortsätter att känna trygghet och att kriminaliteten minskar i kommunen.

En av effekterna av det långsiktiga, i bred samverkan strategiskt genomförda arbetet som pågått sedan 2006 är arbetet mot våld i offentlig miljö. Det går inte längre hävda att väder bidragit till att denna brottstyp reducerats med när­mare 50 procent eller att anmälningsbenägenheten minskat. Tvärtom är det långsik­tigt strategiskt arbete som är den stora framgångsfaktorn.

Detta innebär en mycket stor samhällsinvestering, då samhällets kostnader minskas kraftigt och det mänskliga lidandet reduceras.

Trygghetsrådet i Sundsvalls kommun

Bodil Hansson

Kommunstyrelsens vice ordförande

Helene Otterström

Trygghetssamordnare Sundsvalls kommun

Erik Hedlund

Chef samhällsskydd Räddningstjänsten

Tomas Åslund

Tf lokalpolisområdeschef Lokalpolisområde Sundsvall

Torbjörn Stark

Socialdirektör Sundsvalls kommun

Marie Selin

VD Mitthem

Gunnar Åberg

Säkerhetschef Sundsvalls kommun

Maria Chruzander

Avdelningschef Gamavdelningen Sundsvalls kommun

Christer Falk

Direktör Kultur&Fritid Sundsvalls kommun

Leif Nordin

Marknadsområdeschef Norrporten

Lars Karlstrand

Skolområdeschef Sundsvalls kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons